Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Neufeld

  Arnošt Neufeld


  • * 10.9.1921 Dolný Kubín (Slovensko) – † 16.2.2005 Brno


  • hlavní představitel Židovské náboženské obce v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Arnošt Neufeld byl často zván na vzpomínkové tryzny v České republice i do zahraničí. Zasloužil se o přiblížení židovské víry křesťanům, byl otevřený besedám s ostatními náboženstvími.
   Arnošt i jeho otec Alexandr byli léta vedoucími postavami židovské pospolitosti na Moravě. Arnošt velmi těžce hledal schůdnou cestu v dobách komunismu pro svou komunitu. Byl nucen řešit konflikty náboženské obce se státní mocí. Za jeho vedení se obec zabývala nejen náboženskou činností, ale plnila i kulturně, sociální, sportovní funkci, starala se o opravy hřbitovů, uctívala památku zavražděných během druhé světové války.
   Hlas Arnošta a jeho bratra Juraje můžeme dnes slyšet v památníku holokaustu - Pinkasově synagoze v Praze. Jejich nahrávky zde běží jako smyčka.


  • bydliště

   Žilina,
   Brno


  • vzdělání

   gymnázium (studium nedokončil - před 2. světovou válkou byl nucen z něj díky svému původu odejít),
   po válce se vyučil prodavačem


  • zaměstnání

   Kovomat Žilina, prodavač v Rumburku,
   po celou dobu vykonával funkci pomocného kantora - židovského předzpěváka,
   od roku 1973 převzal vedení Židovské náboženské obce v Brně (stále ale pracoval jako vedoucí v obchodě s domácími potřebami),
   po roce 1983 se stal vrchním kantorem

  • odborné a zájmové organizace

   spolupracoval se smíšeným sborem Kantila, s Českým rozhlasem 3, Vltava,
   stál u založení seskupení Nový Jeruzalém


  • obrazy

   img12501.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Hawlík
   profesor


  • partneři

   Eva Neufeldová (Voženílková)
   sňatek: 23. 4. 1959 (v manželství se narodily dvě dcery, Zuzana a Kateřina)


  • sourozenci

   Juraj Neufeld


  • události

   28. 3. 2003
   Sázení stromků na Židovském hřbitově v Brně
   účastník slavnosti
   28. 1. 1998
   Vernisáž výstavy „Žalmy ze současné tvorby moravských výtvarníků“
   hlavní představitel Židovské náboženské obce v Brně
   6. 1. 1993
   Na křižovatce kultur – Dějiny Židů v Československu
   vrchní kantor Židovské náboženské obce Brno


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 28. 09. 2020

Místo posledního odpočinku Arnošta Neufelda. Foto Jis, červen 2006.