prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc.

* 28.2.1925 Hněvice (u Roudnice nad Labem) – † 12.11.2007 Brno


literární vědec, kritik, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


cena města

Brna, v oboru společenské vědy (1996)


vzdělání

obecná škola v Račicích,
na reálné gymnázium chodil postupně v Roudnici nad Labem, Chomutově a Vysokém Mýtě, kde v roce 1944 maturoval,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - od roku 1945 studium češtiny a filozofie (absolvoval v roce 1949 pracemi Jazyk T. G. Masaryka a Rádlova filozofie), titul PhDr. získal roku 1949 prací Ústřední principy Rádlovy filozofie, 1962 titul CSc. prací Úloha jazyka v umělecké výstavbě Vančurovy prózy


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2003)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1949–1953 výuka na osmileté střední škole ve Starém Jičíně na Ostravsku, s dvouletou přestávkou během vojenské služby,
1953–1954 výuka na osmileté střední škole v Břeclavi,
1954–1956 výuka na pedagogické škole v Břeclavi,
1956–1970 Vyšší škola pedagogická v Brně, Pedagogický institut v Brně a od roku 1964 Pedagogická fakulta UJEP v Brně (v roce 1966 se habilitoval prací Styl současné prózy, 1969 se stal proděkanem fakulty, 1970 z politických důvodů odvolán z funkce a posléze propuštěn z fakulty),
od podzimu 1970 až do odchodu do důchodu v roce 1985 vyučoval na gymnáziu v Zastávce u Brna,
v roce 1990 návrat na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
v roce 1991 přechod na katedru české literatury a literární teorie FF MU, kde v dubnu téhož roku získal titul profesora (na fakultě působil do roku 2001)


poznámky

dne 3. 10. 2015 mu byla v budově gymnázia v Zastávce u Brna odhalena pamětní deska od Nikose Armutidise


Kříženecký, Kal


Aktualizováno: 22. 02. 2022