Wilhelm Bardas

* 24.4.1904 Brno – † 30.6.1945 Stonařov


válka a odboj 1938–1945; oběti


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zastřelen


bydliště

Jihlava, Goethova 18


zaměstnání

vrchní komisař okresního úřadu v Jihlavě (od 4. 8. 1939)


odborné a zájmové organizace

Muzejní a archeologický spolek v Uherském Hradišti,
Archeologický spolek na Velehradě


hrob

hřbitov Stonařov


poznámky

Zastřelen (bez soudu) Jaroslavem Samuelem, politickým komisařem internačního tábora Stonařov.
Vilém Bardas sepsal po osvobození svou „obhajobu“, kterou adresoval Národnímu výboru v Jihlavě. V ní vysvětloval otázku svého německého občanství, o němž mu byl doručen dekret v roce 1941. Uznával, že se z obav z možných represálií nebránil, ale na druhé straně si ponechal členství v českých spolcích (členem až do roku 1945 -Menš), svého syna dal zapsat do farní matriky (a ne u jihlavského městského úřadu) a vychovával jej česky.
O tom, jak se choval ve své funkci na oberlandrátě v Jihlavě vůči zaměstnancům i starostům českých obcí okresu, by mohli podat svědectví právě oni. Uváděl pomoc při investiční činnosti českých obcí, když v roce 1944 převzal živnostenský referát okresního úřadu, vydával živnostenské listy i osobám české národnosti, dokonce manželce muže, který byl v koncentračním táboře atp. „Považoval jsem tuto svoji činnost za svoji morální povinnost, nezapomínaje, že jsem vychováním a smýšlením Čechem /.../ Že takto bylo též chápáno mé chování a činnost, dosvědčuje okolnost, že kromě několika jedinců nikdo nevěděl a netušil, že mám německé občanství.“
Protože však nebyl postaven před soud, nebylo možno spravedlivě zvážit chování W. Bardase a skutečnosti jím uváděné. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno ve Stonařově za domem čp. 292 a do doby exhumace bylo zakopáno blízko domu. Dne 30. 10. 1946 došlo k exhumaci za přítomnosti soudní komise krajského soudu v Jihlavě a pohřbení na místním hřbitově.
(Zpracováno na základě badatelských výzkumů jednoho ze čtenářů naší encyklopedie. Děkujeme.)prameny, literatura

Ostatní literatura

"Atentát na Hitlera v Jihlavě?"


partneři

Emma Bardas
sňatek: 30. 4. 1934, Velehrad


Kopin, Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2019