Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Bardas

  Wilhelm Bardas


  • * 24.4.1904 Brno – † 30.6.1945 Stonařov


  • válka a odboj 1938–1945; oběti


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zastřelen


  • bydliště

   Jihlava, Goethova 18


  • zaměstnání

   vrchní komisař okresního úřadu v Jihlavě (od 4. 8. 1939)

  • odborné a zájmové organizace

   Muzejní a archeologický spolek v Uherském Hradišti,
   Archeologický spolek na Velehradě


  • hrob

   hřbitov Stonařov


  • poznámky

   Zastřelen (bez soudu) Jaroslavem Samuelem, politickým komisařem internačního tábora Stonařov.
   Vilém Bardas sepsal po osvobození svou „obhajobu“, kterou adresoval Národnímu výboru v Jihlavě. V ní vysvětloval otázku svého německého občanství, o němž mu byl doručen dekret v roce 1941. Uznával, že se z obav z možných represálií nebránil, ale na druhé straně si ponechal členství v českých spolcích (členem až do roku 1945 -Menš), svého syna dal zapsat do farní matriky (a ne u jihlavského městského úřadu) a vychovával jej česky.
   O tom, jak se choval ve své funkci na oberlandrátě v Jihlavě vůči zaměstnancům i starostům českých obcí okresu, by mohli podat svědectví právě oni. Uváděl pomoc při investiční činnosti českých obcí, když v roce 1944 převzal živnostenský referát okresního úřadu, vydával živnostenské listy i osobám české národnosti, dokonce manželce muže, který byl v koncentračním táboře atp. „Považoval jsem tuto svoji činnost za svoji morální povinnost, nezapomínaje, že jsem vychováním a smýšlením Čechem /.../ Že takto bylo též chápáno mé chování a činnost, dosvědčuje okolnost, že kromě několika jedinců nikdo nevěděl a netušil, že mám německé občanství.“
   Protože však nebyl postaven před soud, nebylo možno spravedlivě zvážit chování W. Bardase a skutečnosti jím uváděné. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno ve Stonařově za domem čp. 292 a do doby exhumace bylo zakopáno blízko domu. Dne 30. 10. 1946 došlo k exhumaci za přítomnosti soudní komise krajského soudu v Jihlavě a pohřbení na místním hřbitově.
   (Zpracováno na základě badatelských výzkumů jednoho ze čtenářů naší encyklopedie. Děkujeme.)


  • obrazy

   img14808.jpg img14809.jpg img14810.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Emma Bardas
   sňatek: 30. 4. 1934, Velehrad


  • autor

   Kopin, Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2019

Vilém Bardas. Fotografii poskytl jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.