Internetová encyklopedie dějin Brna

Otto Šling

  Otto Šling


  • * 24.8.1912 Nová Cerekev u Pelhřimova – † 3.12.1952 Praha-Pankrác


  • vrcholný představitel poválečné KSČ na Moravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Temperamentní, ambiciózní, panovačný, neústupný, zároveň disciplinovaný, precizní, schopný organizátor. Za exilu v Londýně prosadil 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva.
   Realizoval koncepci Pionýrského domu v Brně-Lužánkách (první v republice). Pro jeho fakticky neomezený vliv na Moravě se mu přezdívalo "Moravský markrabě".

  • příčina úmrtí

   poprava


  • bydliště

   Nová Cerekev u Pelhřimova,
   Teplice,
   Londýn (1939–1945),
   Brno (1945–1950)


  • vzdělání

   německé gymnázium v Teplicích,
   Lékařská fakulta University Karlovy v Praze (studium nedokončeno, neboť odešel k Interbrigádám do Španělska)


  • zaměstnání

   1936–1939 vojenský lékař, interbrigadista (Španělsko),
   1939–1945 tajemník exilového hnutí Mladé Československo (Londýn),
   1945–1949 krajský politický tajemník KV KSČ v Brně,
   1949–1950 vedoucí krajský tajemník KV KSČ v Brně, předseda KAV NF v Brně,
   1945–1950 vedoucí krajského sekretariátu KV KSČ v Brně,
   1945–1950 poslanec Národního shromáždění ČSR,
   1946–1950 člen ÚV KSČ,
   1948–1950 předseda Krajského akčního výboru Národní fronty

  • odborné a zájmové organizace

   Komunistický svaz mládeže,
   Komunistická strana Československa,
   Mladé Československo (1939–1945)


  • poznámky

   Byl jednou z obětí "procesu se spikleneckým centrem kolem Rudolfa Slánského", neboť pro obžalobu splňoval všechny předpoklady: židovský původ, syn továrníka, interbrigadista, pobyt za války v Londýně, kumulace funkcí, kontroverzní vystupování a konfrontační povaha. Odsouzen k smrti, roku 1963 rehabilitován.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Klement Hlásenský
   Hlásenský vyšetřován v souvislosti se Šlingem


  • partneři

   Šlingová Marian


  • události

   12. 6. 2013
   Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013
   jemu a době, v níž žil, je věnován jeden z objektů
   6. 2. 1946
   Demonstrace brněnských vysokoškolských studentů proti zákazu přednášky Vladimíra Šoffra
   jako tajemník KV KSČ v Brně se osobně podílel na povolání dělníků brněnské Zbrojovky proti studentům


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 19. 08. 2017