Ing. arch. Zdeněk Lang

* 29.6.1928 Brno – † asi 26.11.2019 Brno


architekt
dítě osobnosti: Leopold Lang


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Brno-Tuřany, Sokolnická 26 (1948)


cena města

Brna, v oblasti užitého umění (2003)


vzdělání

Vyšší průmyslová škola stavební v Brně (absolvent v roce 1947),
Fakulta pozemního stavitelství a architektury VUT Brno (absolvent v roce 1965)


jiné pocty

čestný titul Osobnost českého výstavnictví (1999)


dílo

- vytvořil přes 300 výstav a veletrhů po celém světě
- jako koncepční a umělecký poradce a návrhář-designér spolupracoval s mnoha muzei a výstavními institucemi, z jeho autorské dílny vzešly např. výstavy Velká Morava či Mezinárodní bienále grafického designu Brno
- založil časopis Expofórum


zaměstnání

1947–1948 ateliér F. A. Krejčího,
1948–1949 ateliér V. Roštlapila,
1950–1954 Stavoprojekt Brno,
1954–1956 mistrovský ateliér Jiřího Krohy v Praze,
1956–1958 Stavoprojekt Brno,
1958–2008 projekční středisko BVV,
v roce 2008 odešel do důchodu


odborné a zájmové organizace

Expofórum


prameny, literaturaulice

Sokolnická
bydliště doložené v roce 1948


objekty

Reliéfní betonová stěna
dekorační stěna: Výstaviště 1/05
autorMenš, ZuHo


Aktualizováno: 23. 02. 2022