Karel Vozáb

* 9.7.1856 Pavlínov u Velkého Meziříčí – † 11.4.1928 Brno (zemská nemocnice)


hasičský pracovník, odborný spisovatel, poslanec Moravského sněmu (1913)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

je autorem unikátního díla k dějinám hasičského hnutí, které je dodnes základním zdrojem informací o vzniku hasičských sborů v jednotlivých obcích


příčina úmrtí

zápal plicvzdělání

učitelský ústav v Brně


vyznamenání a pocty

čestný řád II. třídy s válečnou dekorací (1915)


jiné pocty

císařský rada (titul propůjčen v roce 1910),
čestný člen 60 obcí, v nichž pomáhal založit hasičský sbor


dílo

- Dějiny hasičstva vůbec a v zemích koruny svatováclavské zvlášť. Velký Beranov 1903.
- Nový cvičební řád pro české dobrovolné sbory hasičské na Moravě. Velký Beranov 1905.
- Rukověť pomocné služby zdravotní pro hasičské sbory, při nichž jsou zřízeny místní oddělení (kolony) rakouské společnosti Červeného kříže pro dopravu nemocných. Brno 1914.
Přispíval také do Ochrany hasičské, časopisu, který přinášel odborné články k problematice práce hasičů.


zaměstnání

učitel ve Velkém Beranově (od roku 1876, působil zde 30 let),
vrchní ředitel Hasičské pojišťovny v Brně (v roce 1908 jmenován ředitelem)


odborné a zájmové organizace

Ústřední jednota hasičská (zvolen v roce 1889),
Zemské ústředí jednoty hasičské Markrabství Moravského (od roku 1901 starosta),
Svaz československého hasičstva (čestný předseda),
čestný člen federace hasičské francouzské, belgické, polské a jugoslávské,
odpovědný redaktor časopisu „Ochrana hasičská“,
zakladatel SDH ve Velkém Beranově,
Sdružení všeslovanského hasičstva (v roce 1925 zvolen ve Varšavě viceprezidentem),
Svaz dobrovolného hasičstva československého (ustaven v roce 1919, jmenován prvním náměstkem starosty),


hrob

Velký Beranov


pojmenováno

XX. Vozábova župa hasičská (pojmenování při příležitosti jeho 60. narozenin v roce 1916)


poznámky

Myšlence hasičské zasvětil celý život. Vydal množství odborných publikací, podílel se na činnosti organizační, pomáhal zakládat nejen SDH, ale také odborné ústavy. Podílel se na založení Hasičské záložny, Hasičské vzájemné pojišťovny, spolupracoval s Červeným křížem.
Když nečekaně zemřel, smuteční rozloučení se konalo v Brně, poté kolona s rakví zemřelého zamířila do místa pohřbu. Ve všech obcích na cestě kolony stály nastoupené hasičské sbory a vzdávaly poslední poctu svému zemřelému starostovi.

události

14. 4. 1928
Pohřeb Karla Vozába
známý český hasičský pracovník
5. 7. 1925
Sjezd dobrovolného hasičstva v Brně
čestný předseda sjezdu


Menš


Aktualizováno: 17. 10. 2021