Mgr. Milena Flodrová

* 24.1.1935 Hranice


historička, věnující se především dějinám Brna


rodné jméno

Volková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Košice, Rašínova č. 11 (1936–1938),
Hranice na Moravě, Radnická č. 4 (1938–1939),
Brno:
- Mášova č. 21 (1939–1945) a č. 23a (1945–1960)
- Šumavská č. 29 (1960–1967)
- Jurkovičova č. 19 (od roku 1967)


čestný občan

čestné občanství města Brna od 7.12. 2021


cena města

Brna, za celoživotní práci v oboru žurnalistiky a publicistiky (2000)


vzdělání

1941–1946 obecná škola v Brně, Veveří 26,
1946–1948 III. státní reálné gymnázium v Brně, Hybešova 15,
1948–1950 střední škola chlapecká a dívčí v Brně, Kotlářská 4,
1950–1951 gymnázium Dr. Zdeňka Nejedlého v Brně, Kounicova 16,
1952–1953 gymnázium Dr. Zdeňka Nejedlého v Brně, třída Kpt. Jaroše 14 (přemístěno tam),
1953–1958 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - obor historie a archivnictví,
3. 7. 1958 promoce (ještě jako Volková) - promovaný historik, od 1. 7. 1990 magistra

1951–1952 Hudební škola Jaroslava Kvapila v Brně (klavír),
1958–1960 Jazyková škola v Brně,
1959–1960 Knihovní kurz pro absolventy vysokých škol (dálkově v Olomouci),
1969–1970 Odborný kurz muzejních konzervátorů (při Moravském muzeu v Brně)


jiné pocty

Cena Jihomoravského kraje (2006) - obor historické vědy,
Pamětní medaile sv. Petra a Pavla udělená brněnským biskupem ThDr. Vojtěchem Cikrlem (2007)


dílo

Výběrová bibliografie viz in: "A vůbec..." Utajený sborník Milena Flodrové k 75. narozeninám. K vydání připravily Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Irena Loskotová a Jitka Šibíčková, Brno, Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2010, str. 26–45, foto.


zaměstnání

1957–1991 Muzeum města Brna (Historické oddělení)


odborné a zájmové organizace

1950–1955 Taneční soubor Maryny Úlehlové v Brně,
1955–1962 Valašský krúžek v Brně,
1991–2014 Pracovní skupina pro názvosloví města Brna
osoby

Markéta Vaňková
M. Vaňková se podílela na návrhu na udělení čestného občanství M. Flodrové


partneři

Miroslav Flodr
sňatek: 8. 6. 1959sourozenci

Eva Staňková (Volková)


ulice

Mášova
bydliště v letech 1939–1960 Šumavská
bydliště v letech 1960–1967 Jurkovičova
bydliště od roku 1967


události

25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna
oceněna čestným občanstvím města Brna
28. 8. 2013
Odhalení pamětní desky D. Jurkoviče
známá brněnská historička
14. 2. 2011
Znovuotevření Kolbabovy kavárny
účastnice znovuotevření kavárny
25. 6. 2007
Biskup Vojtěch Cikrle předal pamětní medaili sv. Petra a Pavla historičce Mileně Flodrové
oceněná historička
12. 5. 2005
Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně
brněnská historička - na úvodní projevy navázala uměleckým přednesem

další události (1)...


Menš


Aktualizováno: 17. 08. 2022