Internetová encyklopedie dějin Brna

Vědomil Vildomec

  PhDr. Vědomil Vildomec


  • * 27.9.1921 Boskovštejn – † 28.12.1998 Znojmo


  • archeolog a pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   jeho nekonvenční jméno vymyslel jeho otec jako důkaz jeho postoje k náboženství a vědě


  • bydliště

   Znojmo, Boskovštejn


  • vzdělání

   gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích (ukončeno v roce 1940),
   hudební vzdělání na Městské hudební škole ve Znojmě,
   abiturientský kurz při Učitelském ústavu v Brně (1941–1942),
   FF MU - archeologie, zeměpis a dějepis (disertační práce Lid s kulturou keramiky malované na Moravě I-III; 1950 zisk titulu PhDr.)

  • vyznamenání a pocty

   bronzová medaile (1979) a stříbrná medaile (1980) děkana a vědecké rady FF UJEP v Brně - udělena za zásluhy o realizaci archeologického výzkumu v Těšeticích-Kyjovicích


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Pravěk Znojemska - společně s V. Podborským, Brno, 1972.
   - Palliardiho hradisko nad Želetavkou na Moravě, Archeologické rozhledy 3, 1951, s. 31–33.
   - Předhistorické opevnění u vesnice Suchohrdly u Znojma, Věstník vlastivědy moravské 9, 1954, s. 83–86.
   - K počátku osídlení lidu s neolitickou malovanou keramikou na Moravě, Archeologické rozhledy 9, 1957, s. 664–667.


  • zaměstnání

   1942–1943 výpomocný učitel ve Slukovci,
   v roce 1944 totálně nasazený ve firmě Konstruktiva Škodovy závody v Hradci Králové,
   1945–1947 výpomocný učitel v Obecné škole Lhota u Olešnice,
   1947–1948 výpomocný učitel v Obecné škole Rozseč u Kunštátu,
   1948–1948 učitelský čekatel v Měšťanské škole Olešnice na Moravě,
   1948 pedagog na Střední škole Šanov,
   dále do roku 1951 pedagog na Střední škole Znojmo a Střední škole v Prosiměřicích,
   1951–1957 pedagog na Střední škole Micmanice, v Šumné, ve Vranově nad Dyjí, v Kravsku,
   1957–1961 středoškolský profesor na Jedenáctileté (později Dvanáctileté) střední škole ve Znojmě,
   1961–1983 samostatný odborný pracovník Jihomoravského muzea ve Znojmě (od roku 1964 jako zástupce ředitele; od roku 1969 do odchodu do penze ředitel)

  • odborné a zájmové organizace

   člen MAK (od roku 1948),
   člen Vlastivědného kroužku při JMZ (od roku 1955),
   člen Sokola,
   člen Československého červeného kříže,
   člen Klubu čtenářů,
   člen Okresní památkové komise (od 60. let 20. století),
   okresní konzervátor Státní památkové péče (od roku 1964)


  • poznámky

   spravoval také četné archeologické sbírky svého otce na Boskovštejně


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Emanuel Šimek
   profesor


  • partneři

   Miluše Vildomcová (Sobotková)
   sňatek: 1967


  • děti

   Vědomil Vildomec ml.


  • rodiče

   Eugenie Vildomcová (Stejskalová)
   František Vildomec


  • sourozenci

   Věroboj Vildomec


  • události

   22. 3. 1965
   Muzeologické sympozium 1965
   zástupce Jihomoravského muzea ve Znojmě


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 04. 11. 2019