Internetová encyklopedie dějin Brna

Fabián Šebestián Malivský z Maliv

  Fabián Šebestián Malivský z Maliv


  • – † 17.10.1666 Brno


  • zemský advokát a manufakturista


  • šlechtický predikát

   z Maliv


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z drobné úřednické šlechty. Jako zemský advokát se často dostával do sporů s městskou brněnskou radou.
   Dlouho před rokem 1662 provozoval ve městě za pomoci cizích řemeslníků nezákonně výrobu suken. Tím škodil místním řemeslníkům.


  • zaměstnání

   Roku 1663 se obrátil na zemské stavy s projektem zavedení manufaktur (na předměstí Radlasu) na výrobu zboží z vlny, lnu a hedvábí. Požadoval zřízení nákladnické společnosti a udělení výhradního výrobního monopolu pro sebe a své děti na dobu 60 až 80 let včetně zákazu dovozu stejného zboží z ciziny. Předpokládal, že by vytvořil na 150 000 pracovních míst (přehnaný rozsah jeho plánu nemohl mít za tehdejších hospodářských poměrů naději na úspěch).
   Manufakturu zřídil na lichtenštejnském panství i Ivančicích (okr. Brno-venkov). Během turecko-tatarského vpádu na Moravu roku 1663 byl objekt zničen - v době největšího rozmachu zaměstnával na 80 lidí. Posléze byla manufaktura obnovena v Tišnově (okr. Brno-venkov), avšak jeho smrtí zcela zanikla.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Radlas
   sídlo manufaktury (na předměstí Radlasu) na výrobu zboží z vlny, lnu a hedvábí zřízené F. Š. Malivským z Maliv


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 14. 10. 2018