Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Kux

  Jaroslav Kux


  • * 12.10.1904 Žabčice (okres Brno-venkov) – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl znalcem a milovníkem přírody a uznávaným houbařem

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Klobouky u Brna, Dlouhá 150


  • vzdělání

   1910–1916 obecná škola v Žabčicích,
   1916–1923 měšťanská škola v Brně,
   1919–1923 učitelský ústav v Brně,
   od roku 1923 dojížděl na brněnskou školu vysokých studií pedagogických, kde v roce 1927 složil zkoušku z předmětů II. odboru; v roce 1930 složil zkoušku z předmětů III. odboru

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 28. 10. 1946)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace na budově obecního úřadu ve Velkých Hostěrádkách, na pomníku obětí 2. světové války v Žabčicích a na pamětní desce v sokolovně v Kloboukách u Brna


  • zaměstnání

   dne 1. 9. 1923 nastoupil na své první učitelské místo v Pohořelicích na obecné škole,
   od 1. 10. 1925 do 30. 11. 1926 vojenská služba u jezdeckého pluku 6 v Prostějově (dosáhl hodnosti četaře),
   prosinec 1926 výuka na obecné škole v Přibicích,
   1. ledna 1927 poslán na měšťanskou školu ve Velkých Pavlovicích (zde působil do konce března 1928),
   od 1. 4. 1928 odborný učitel na měšťanské škole v Kloboukách u Brna, tehdy okr. Hustopeče,
   učil také v hospodářské i pokračovací škole

  • odborné a zájmové organizace

   člen Sokola, cvičitel mládeže, sociální referent Sokola,
   byl dobrý herec a výborný režisér (sokolský dramatický soubor pod jeho vedením získával pravidelně nejvyšší ocenění v župních sokolských soutěžích),
   byl generálním poručníkem a později tajemníkem Okresní péče o mládež


  • poznámky

   V době nacistické okupace pracoval v odbojové skupině ON (velitel místní organizace v Kloboukách u Brna) a v organizaci PVVZ. Spolupracoval s místními učiteli Františkem PacákemLudvíkem Wolfem. Kux navázal kontakty s dalšími organizacemi Obrany národa v širokém okolí Klobouk.
   Trojice klobouckých učitelů byla zatčena 10. 3. 1942, vězněni v Brně v Kounicových kolejích a zde popraveni ve druhém stanném právu. Kux zastřelen dne 9. 6. 1942 a zpopelněn v Krematoriu města Brna 10. 6. 1942.
   (Tento encyklopedický záznam doplnil pan Robert Huk, děkujeme.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Pacák
   spolupracovník Ludvík Wolf
   spolupracovník


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   10. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
   v protokolu uveden pod čísle 2300 f
   9. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2020