Jan Boreček

* 8.6.1896 Slatinice (okres Olomouc) – † 2.5.1956 Úvalno (okres Bruntál)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Kotlářská
- Tučkova 6
- Zborovská 2,
Úvalno (okres Bruntál)


vzdělání

obecná škola, vyučen obuvníkem


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918 (udělen (MNO 9. 1. 1931, číslo matriky 40 295)


dílo

v době ruského tažení zapsal „Frontový deník vojáka Jana Borečka“ a také napsal básnickou sbírku (básně psal ještě v průběhu 1. světové války, v meziválečném období některé vycházely v časopise „Čechoslovák“ a v období 2. světové války psal ještě za pobytu v Brně protifašistické básně)


zaměstnání

podúředník Nejvyššího soudu v Brně do roku 1940, kdy musel jako bývalý legionář zaměstnání opustit, přešel do válečného průmyslu (pracoval ve Zbrojovce),
po osvobození v roce 1945 odešel z Brna k Zemskému soudu v Opavě


odborné a zájmové organizace

ČSOL


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 15. 6. 1916, Dubno. Přihlášení do legií: Kyjev. Do čs. legie v Rusku zařazen 21. 7. 1917, 6. střelecký pluk (III. kulometná rota), vojín. Konec v legiích 2. 12. 1920, poslední útvar: 6. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín.
Do vlasti se vracel transportem číslo 9 (loď Karachi Maru), odjezd z Vladivostoku 3. 10. 1919, do Terstu připluli 27. 11. 1919. Demobilizován 2. 12. 1920, ještě před demobilizací byl povýšen 10. 9. 1920 na svobodníka. Osobní číslo: 23 520.
(Níže uvedený Pdf soubor je přepisem stránek frontového deníku a ukázky básní Jana Borečka. Z rukopisu přepsal a poznámkami opatřil pan Petr Boreček.
Ten také pro naši encyklopedii poskytl informace z rodinného archívu. Děkujeme.)

partneři

Anežka Borečková (Jahnová)
sňatek: 16. 5. 1923ulice

Kotlářská
bydliště doložené v roce 1923 Tučkova
bydliště v roce 1938 (tehdy Dra Josefa Tučka) Zborovská
bydliště doložené v roce 1945


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2020