Internetová encyklopedie dějin Brna

Bartoloměj Albrecht (Albert) Forman

  Bartoloměj Albrecht (Albert) Forman


  • Wodzislaw – † 1612


  • knihovník a tiskař


  • rodné jméno

   Bartolomiej Albrecht


  • zajímavé okolnosti

   své příjmení Forman přijal po své manželce (někdy též Fuhrmann, lat. Auriga)


  • bydliště

   Wodzislaw,
   Znojmo,
   Brno

  • měšťan od

   1605


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   knihovník,
   faktor v tiskárně v Louce u Znojma (1598–1600),
   samotný tiskař v Brně (1601–1611),
   soudní písař


  • poznámky

   Je možným autorem příručky Formy listů rozličných dle notule kanceláře Markrabství moravského v roce 1611 v Brně, kterou sám vytiskl.

   Sám si odvezl od premonstrátů z Louky prozatím nezjištěný počet dřevořezových štočků. V Brně tiskl převážně česky.
   Díky svému původu udržoval kontakty s polským literátem Bartolomějem Paprockým z Hlohol.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Konrad Stahel
   zakladatel knihtisku v Brně


  • autor


Aktualizováno: 14. 02. 2019