prof. MUDr. Václav Houbal, DrSc.

* 5.9.1913 Brno-Líšeň – † 4.11.1974 Brno


lékař - internista, uznávaný odborník v oblasti infekčních chorob, zakladatel laparoskopického vyšetřování


národnost

česká


zajímavé okolnosti

lékař oddílu ledního hokeje ZKL Brno a lékař československého reprezentačního družstva v ledním hokeji a cyklistice


bydliště

Brno-Líšeň, Ondráčkova 10,
Ivančice (nemocnice, doloženo v roce 1942),
Brno, náměstí Karla IV. 18


vzdělání

1925–1932 - II. státní československá reálka v Brně,
čsl. reálné gymnázium v Hustopečích (1933),
1933–1939 LF MU (1958 docent, 1962 profesor, 1962 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1974)


jiné pocty

Uznání II. stupně za zásluhy o rozvoj čsl. tělesné výchovy (1965),
Medaile J. E. Purkyně (1969)


dílo

Přes 100 publikací z oblastí infekčního a vnitřního lékařství, věnovaných především problematice infekční hepatitidy, následných stavů po této nemoci a diagnostice a terapii jaterních chorob vůbec, laparoskopii.
Několik prací je z oblasti tělovýchovného lékařství.


zaměstnání

1939–1942 Zemská nemocnice v Brně,
1942–1945 Všeobecná nemocnice v Ivančicích,
1945–1951 Zemská nemocnice v Brně,
1951–1960 Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích,
1958–1974 Lékařská fakulta v Brně - přednosta katedry a kliniky infekčních chorob


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Brně,
Spolek československých lékařů v Praze,
Lékařská společnost J. E. Purkyně,
Gastroenterologická společnost v Praze,
Hepatologická společnost J. E. Purkyně (předseda),
Společnost pro tělovýchovné lékařství,
Česká obec sokolská Brno-Líšeň,
ČSTV (člen předsednictva vědecké rady)


hrob

Líšeňský hřbitov, Šimáčkova, urnový háj, skup. 4, hrob č. 277


poznámky

Jako ředitel bohunické nemocnice se zasloužil o přeměnu Léčebny pro choroby stáří (původně Sociální ústavy města Brna z třicátých let 20. století) v infekční nemocnici, kde vybudoval oddělení pro infekční žloutenky, oddělení TBC, oddělení pro gravidní ženy s aktivní TBC, oddělení kostní tuberkulózy.pojmenované ulice

Houbalova (Líšeň)partneři

Naděžda Houbalová (Králová)
sňatek: 30. 8. 1942, Brno-Líšeň (kostel sv. Jiljí)ulice

Ondráčkova
bydliště náměstí Karla IV.
bydliště (od roku 1942)


stavby

Líšeňský hřbitov
Šimáčkova
místo posledního odpočinku


související odkazy

Do, Kal


Aktualizováno: 29. 04. 2020