Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Houbal

  prof. MUDr. Václav Houbal, DrSc.


  • * 5.9.1913 Brno-Líšeň – † 4.11.1974 Brno


  • lékař - internista, uznávaný odborník v oblasti infekčních chorob, zakladatel laparoskopického vyšetřování


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   lékař oddílu ledního hokeje ZKL Brno a lékař československého reprezentačního družstva v ledním hokeji a cyklistice


  • bydliště

   Brno-Líšeň, Ondráčkova 10,
   Ivančice (nemocnice, doloženo v roce 1942),
   Brno, náměstí Karla IV. 18


  • vzdělání

   1925–1932 - II. státní československá reálka v Brně,
   čsl. reálné gymnázium v Hustopečích (1933),
   1933–1939 LF MU (1958 docent, 1962 profesor, 1962 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1974)

  • jiné pocty

   Uznání II. stupně za zásluhy o rozvoj čsl. tělesné výchovy (1965),
   Medaile J. E. Purkyně (1969)


  • dílo

   Přes 100 publikací z oblastí infekčního a vnitřního lékařství, věnovaných především problematice infekční hepatitidy, následných stavů po této nemoci a diagnostice a terapii jaterních chorob vůbec, laparoskopii.
   Několik prací je z oblasti tělovýchovného lékařství.


  • zaměstnání

   1939–1942 Zemská nemocnice v Brně,
   1942–1945 Všeobecná nemocnice v Ivančicích,
   1945–1951 Zemská nemocnice v Brně,
   1951–1960 Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích,
   1958–1974 Lékařská fakulta v Brně - přednosta katedry a kliniky infekčních chorob

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek českých lékařů v Brně,
   Spolek československých lékařů v Praze,
   Lékařská společnost J. E. Purkyně,
   Gastroenterologická společnost v Praze,
   Hepatologická společnost J. E. Purkyně (předseda),
   Společnost pro tělovýchovné lékařství,
   Česká obec sokolská Brno-Líšeň,
   ČSTV (člen předsednictva vědecké rady)


  • hrob

   Líšeňský hřbitov, Šimáčkova, urnový háj, skup. 4, hrob č. 277


  • poznámky

   Jako ředitel bohunické nemocnice se zasloužil o přeměnu Léčebny pro choroby stáří (původně Sociální ústavy města Brna z třicátých let 20. století) v infekční nemocnici, kde vybudoval oddělení pro infekční žloutenky, oddělení TBC, oddělení pro gravidní ženy s aktivní TBC, oddělení kostní tuberkulózy.


  • obrazy

   img0525.jpg


  • pojmenované ulice

   Houbalova (Líšeň)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Naděžda Houbalová (Králová)
   sňatek: 30. 8. 1942, Brno-Líšeň (kostel sv. Jiljí)


  • rodiče

   Josef Houbal
   Antonie Houbalová (Mazlová)


  • ulice

   Ondráčkova
   bydliště náměstí Karla IV.
   bydliště (od roku 1942)


  • stavby

   Líšeňský hřbitov
   Šimáčkova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Do, Kal


Aktualizováno: 29. 04. 2020

Václav Houbal. Archiv Masarykovy univerzity, C fot I 146.