Johann Jelinek


podnikatel v textilním průmyslu


zaměstnání

v roce 1837 dostal povolení k výkonu tkalcovství, pracoval v budově krasnobarvíře Josefa Kalksteina na brněnském předměstí Dornych č. 38,
pronajímal parní stroj (o výkonu 3 kW) a vlastnil 30 stavů, na nichž pracovalo 119 osob,
roku 1842 požádal o udělení továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno, které o rok později obrdžel


poznámky

Výše roční produkce dosahovala 68 000 zlatých a tovární fond 28 000 zlatých.Jord


Aktualizováno: 21. 02. 2011