MUDr. Heinrich (Harry) Beckmann

* 21.10.1910 Praha – † 4.6.2001


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Praha, Václavské náměstí 47 (rodný dům),
Brno, Sadová 38,
Praha II, Dlouhá 38 (od 23. 4. 1948)


vzdělání

německé státní reálné gymnázium v Praze (1930 maturita),
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1937 titul MUDr.)


zaměstnání

lékař


poznámky

Účastník zahraničního odboje, četař aspirant, datum odvodu 5. 1. 1945 Velká Británie, osobní číslo Z; T-3787. Na druhé kartě je uvedeno datum odvodu 23. 12. 1944 ve Švýcarsku.
Při vyplnění přihlášky k pobytu 16. 11. 1945 uvedl, že na adrese Brno, Sanatorium, Sadová č. 38, již bydlel. Přihlášku potvrdila kulatým razítkem „Národní správa sanatoria Brno, Sadová 38“. Z pobytu odhlášen 23. 4. 1948 do Prahy. Jako další doklad uvedena Občanská legitimace č. 141 730 z 21. 11. 1940, vystavená policejním ředitelstvím v Praze. Na policejní přihlášce je strojem poznámka: „příslušník západní zahr. armády“.

ulice

Sadová
bydliště (dnes Drobného, znovu přihlášen 16. 11. 1945)


Menš


Aktualizováno: 04. 10. 2021