prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc.

* 4.9.1901 Knínice u Boskovic (okres Blansko) – † 28.11.1986 Letovice (okres Blansko)


mineralog a petrograf, vysokoškolský profesor


národnost

česká


zajímavé okolnosti

pedagogicky působil i na pražské a bratislavské univerzitě


bydliště

Knínice u Boskovic čp. 8 (rodný dům),
Brno, Kounicova 63


vzdělání

1913–1921 gymnázium v Boskovicích,
1921–1925 PřF MU v Brně - přírodopis-zeměpis (1926 titul RNDr.),
1935–1937 studijní pobyt v Paříži (mineralogické laboratoře na Sorbonně a v Musée d´histoire naturelle),
1938 docent, 1945 mimořádný a 1948 řádný profesor


vyznamenání a pocty

Stříbrná pamětní medaile UJEP v Brně,
Zlatá plaketa F. Pošepného Za zásluhy v geologických vědách


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (23. 11. 1953),
dne 2. 9. 2001 mu byla v rodných Knínicích u Boskovic na domě č. 8 u příležitosti 100. výročí jeho narození odhalena pamětní deska


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1926 asistent na PřF MU v Brně,
za války vyučoval na židenickém gymnáziu a byl asistentem v Půdoznaleckém ústavu VŠZ,
1945–1962 a 1968–1971 opět PřF MU - katedra mineralogie a petrografie


odborné a zájmové organizace

Národní rada badatelská,
Moravskoslezská akademie věd přírodních,
dopisující člen Královské české společnosti nauk,
Československá společnost pro mineralogii a geologii (čestný člen),
mimořádný člen Komise pro přírodovědný výzkum Moravy,
člen korespondent ČSAV


pojmenováno

je po něm pojmenován nerost - sekaninait


poznámky

Sám objevil a popsal 3 nové druhy nerostů: letovicit, koktait a rosickyit (pojmenoval z úcty ke svému vysokoškolskému pedagogovi Vojtěchovi Rosickému). Proto po něm mohl být pojmenován nerost sekaninait - tmavomodrý až modravě šedavý kosočtverečný nerost ze skupiny cordieritu, který se vyskytuje v pegmatitech u obce Bory na Žďársku.osoby

Bohuslav Fojt
student Vojtěch Rosický
J. Sekanina pojmenoval po V. Rosickém nově objevený nerost (rosickyit)


partneři

Marie Sekaninová (Novotná)
sňatek: 9. 8. 1927, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Kounicova
bydliště doložené v roce 1927


MŠ, Kal


Aktualizováno: 06. 05. 2021