Robert Tvarůžek

* 1.9.1870 Bzenec (okres Hodonín) – † 31.3.1943 Brno


šermíř a publicista, lektor šermu na vysokých školách; zakladatel a vůdčí osobnost českého sportovního šermu na Moravě před 1. světovou válkou i po ní


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Tvůrce české šermířské terminologie tohoto sportovního odvětví.
Hlavní organizátor i rozhodčí téměř všech významnějších šermířských turnajů a dalších akcí v Brně.
Jako instruktor šermu se rozhodujícím způsobem podílel na vzniku a rozvoji šermířských odborů v předních brněnských sportovních klubech (např. SK Moravská Slavia 1905–1912 a SK Achilles) i na výuce šermu na středních školách (zejména 1. české gymnasium) i vysokých školách (od roku 1913 Česká technika).


bydliště

Bzenec čp. 366 (rodný dům),
Brno-Královo Pole, Bartošova 21


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti,
Vojenská akademie ve Vídni - absolvování šermířského kurzu


vyznamenání a pocty

mistr šermíř II. třídy (1901),
vrchní mistr šermíř (1914)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel tělocviku a šermu ve Strassu, v Budapešti, v Enns, Petrovaradínu,
učitel šermu v různých vojenských školách (od roku 1896) - i u císařského dvora,
důstojník c.k. rakouské armády - nadporučík, později hejtman - a čs. armády
fechtmeister v kadetní škole v Brně-Králově Poli (15 let),
vrchní mistr šermíř v c.k. rakousko-uherské armádě (1914),
vrchní mistr československé armády (4. 4. 1919),
štábní kapitán (od roku 1921),
tělovýchovný náčelník posádky v Brně (1925),
poté odchod do výslužby


odborné a zájmové organizace

SK Achilles,
Moravská Slavia,
zakladatel šermířského odboru SK Židenice,
vinařský odborník


pojmenováno

Tvarůžkův šermířský fond (doložen v době úmrtí, místo květinových darů při pohřebním obřadu mělo být pamatováno na tento fond),
Tvarůžkův memoriál - od roku 1999 pořádá Sokol I. mezinárodní turnaj v šermu (první se pořádal již v roce 1946)


poznámky

Ve sportovních klubech položil základy k šermířskému sportu, jeho výcviku i závodní činnosti. Věnoval se také výcviku studentů.
Jeho zásluhou se dostal šerm i na řadu středních škol a Brno v něm získalo mnoho úspěchů.
Později se také stal i lektorem na brněnské technice a univerzitě.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 4. 1943.
osoby

Antonín Cipra
A. Cipra byl svědkem při sňatku R. Tvarůžka František Láska
žák šermu Jaromír Láska
žák šermu Miloš Láska
žák šermu Otomar Láska
žák šermu


partneři

Aloisie Tvarůžková (Handlová)
sňatek: 4. 10. 1920, Brno (městská rada)ulice

Bartošova
bydliště doložené v roce 1920 (dnes Vackova)


události

16. 10. 1976
Tvarůžkův memoriál v šermu šavlí
pojmenován po něm memoriál
14. 4. 1940
XII. ročník šermířského turnaje o putovní cenu ředitelů středních škol v Brně
rozhodčí v šermířských turnajích
19. 2. 1940
Vytvoření šermířského odboru SK Židenice
předseda šermířského klubu
19. 5. 1912
III. středoškolský šermířský turnaj
šermířský mistr


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 5151, Matrika narozených Bzenec 1855–1876, s. 223.


MŠ, Menš, Jiv, MJ


Aktualizováno: 25. 03. 2020