plukovník četnictva Ladislav Klofanda


zemský četnický velitel v Brně od 1. 8. 1939 do 18. 3. 1942


zajímavé okolnosti

Do funkce v Brně nastupoval s hodností podplukovníka, na plukovníka četnictva povýšen 19. 4. 1940. Jako Čech byl Němci považován za nespolehlivého, proto ve funkci zemského četnického velitele nahrazen Němcem Vilémem Langhammerem.


zaměstnání

četnictvo (k 1. 1. 1937 patřil v hodnosti podplukovníka mezi vyšší důstojníky zemského četnického velitelství v Brně), odchod do výslužby 1. 7. 1942osoby

Vilém Langhammer
nástupce Ladislava Klofandy ve funkci


události

27. 1. 1941
Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy
účastník pohřbu JUDr. Jaroslava Cahy


Menš


Aktualizováno: 28. 03. 2018