plukovník četnictva Vilém Langhammer


zemský četnický velitel v Brně od 18. 3. 1942 do 17. 4. 1945, kdy evakuoval s Němci


zajímavé okolnosti

do funkce v Brně nastupoval s hodností podplukovníka, povýšen na plukovníka četnictva 12. 7. 1943 s platností od 1. 7. 1943


zaměstnání

četnictvo (k 1. 1. 1942 uváděn mezi vyššími důstojníky zemského četnického velitelství v Brně)


poznámky

V inventáři k fondu B 72 je uvedeno, že jako Němec nahradil plukovníka Ladislava Klofandu, který byl považován jako Čech za nespolehlivého. Zemský četnický velitel Langhammer šikanoval podřízené české orgány.osoby

Ladislav Klofanda
předchůdce Viléma Langhammera ve funkci


události

13. 8. 1937
Úřední potvrzení obvodu četnické stanice Jehnice
působil ve funkci štábního kapitána jako velitel četnického oddělení Brno, kam četnická stanice Jehnice přináležela


Menš


Aktualizováno: 30. 01. 2019