Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Solař

  prof. PhDr. Josef Solař, CSc.


  • * 26.11.1919 Brno – † 26.2.2002 Brno


  • sociolog; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   byl významným skautským pracovníkem


  • bydliště

   Brno:
   - Hálkova
   - Mahenova č. 19


  • vzdělání

   1932–1939 reálné gymnázium v Brně,
   dálkové studium na FF MU v Brně (1952 titul PhDr., 1964 CSc., 1967 docent sociologie, 1991 jmenován profesorem sociologie)

  • vyznamenání a pocty

   nositel Československého válečného kříže 1939 (1947),
   nositel Junáckého kříže "Za vlast 1939–1945"

  • jiné pocty

   čestný předseda Masarykovy české sociologické společnosti


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Úvod do sociologie (1968)
   - Politika v pojetí I. A. Bláhy (1968)
   - Úvod do sociologie politiky (1969)
   - překlad publikací od Carla Sagana - Kosmos a Komety.


  • zaměstnání

   příručí v papírnictví (během 2. světové války),
   1946 redaktor zahraničně politické rubriky v brněnské Rovnosti,
   1952–1960 Vysoká škola zemědělská v Brně,
   1960–1971 FF MU (v letech 1965–1969 vedoucí Katedry sociologie, v roce 1971 nucený odchod),
   ředitel Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně (od roku 1990),
   překladatel - z němčiny, francouzštiny, angličtiny,
   soudní znalec (v německém jazyce)

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Československé sociologické společnosti v Praze (1967–1970),
   člen předsednictva společnosti na podporu vědy - Goerres Gesellschaft v Kolíně nad Rýnem,
   Masarykova česká sociologická společnost (čestný předseda)


  • poznámky

   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v NHPM, později v KSMG.
   Pro činnost v druhé organizaci byl gestapem zatčen 31. 3. 1941, vězněn do 3. 4. 1945, kdy byl osvobozen americkou armádou z káznice Untermassfeld v Duryňsku. Na následky věznění byl ještě dva roky po osvobození léčen ve Švýcarsku na tuberkulózu.
   V roce 1963 v Brně založil Katedru sociologie a navázal tak na přerušenou činnost prof. Inocence Arnošta Bláhy z Masarykovy univerzity. Vedle problematiky obecné sociologie se zabýval i interpretací dějin.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Inocenc Arnošt Bláha
   profesor Kateřina Haftlová (Haftelová)
   přítel, spolupráce v odboji


  • partneři

   Erika Solařová (Montinjová)
   sňatek: 29. 3. 1947 (manželství rozvedeno v roce 1965)
   (první manželka, manželství rozvedeno v roce 1965)
   Šárka Solařová (Kříhová)
   (druhá manželka)


  • ulice

   Hálkova
   rodiště Mahenova
   bydliště


  • autor

   MŠ, Kopin


Aktualizováno: 07. 04. 2019