Mons. ThDr. Josef Koukl

* 8.11.1926 Brno – † 22.5.2010 Litoměřice


sídelní biskup litoměřický v letech 1989–2003


vzdělání

gymnázium v Brně (1. 7. 1945 maturita),
od roku 1945 studium na teologické fakultě v Praze (absolvoval 31. 5. 1950, ale již 23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích),
v březnu 1974 byl v Praze promován na doktora teologie


zaměstnání

po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností:
- 1950 kaplan v Sokolově
- od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz u sv. Víta v Praze
- v srpnu 1954 administrátor ve farnosti Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil jako kněz v Kladrubech u Stříbra
- od 17. 11. 1970 spirituál litoměřického semináře
- od září 1974 začal učit v Litoměřicích morální teologii na fakultě již jako profesor a stal se kanovníkem kapituly u Všech svatých v Praze na Hradě
- dne 26. 7. 1989 jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. srpna téhož roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa

dne 24. 12. 2003 - zřeknutí se úřadu,
po nástupu nového biskupa Mons. Pavla Posáda do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem; nadále pobýval na Biskupství litoměřickém a zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím


hrob

biskupská hrobka, hřbitov Litoměřice


poznámky

Narodil se v Brně, mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho otec profesorem na gymnáziu.
Vojenskou službu vykonával u PTP do roku 1953.

Biskupské heslo:
DEUS CARITAS EST („Bůh je láska“, 1 Jan 4,8).prameny, literatura

osoby

Stanislav Bečička
kněz, kterého jmenoval kanovníkem litoměřické katedrální kapituly Milan Bezděk
generální vikář litoměřické diecéze


události

21. 3. 2009
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
emeritní biskup litoměřický, účastník slavnosti


Ma


Aktualizováno: 04. 11. 2015