Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Štěpaník

  prof. PhDr. Karel Štěpaník, DrSc.


  • * 14.9.1903 Přerov – † 7.8.1970 Brno


  • literární vědec, anglista, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   už za studií publikoval články se shakespearovskou tematikou


  • bydliště

   Brno, Pražská 19a (1948)


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově,
   1922–1926 FF MU v Brně (angličtina a čeština) - žák prof. Františka Chudoby,
   studijní pobyty - Londýn, Oxford,
   1935 titul PhDr., 1952 habilitace, 1958 DrSc., 1960 jmenován profesorem anglické a americké literatury


  • dílo

   Publikační činnost:
   - trojdílná studie Básnické dílo Johna Keatse (1958)
   - skripta z dějin anglické literatury (1946) a obsáhlé přehledy anglické a americké literatury.

   Bibliografie je uveřejněna v Časopisu pro moderní filologii, 1968, č. 3, s. 164–166.


  • zaměstnání

   1927–1945 profesor na obchodní akademii v Brně,
   1945–1970 FF MU - nejprve jako lektor, potom soukromý docent, odborný asistent, státní docent, profesor profesor dějin anglické a americké literatury, od roku 1951 vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh moderních filologů,
   Literárněvědná společnost


  • poznámky

   Zabýval se dějinami anglické literatury od W. Shakespeara po současnost, ale zvláštní pozornost věnoval období romantismu - dílu Ch. Dickense, D. Defoe a česko-anglickým literárním vztahům v 19. století.
   Je autorem četných článků, přednášek, recenzí a překladů. Překládal do češtiny i knihy R. Kiplinga.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Chudoba
   profesor


  • partneři

   Anna Štěpaníková (Kubová)
   sňatek: 1939
   (druhá manželka)


  • ulice

   Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
   bydliště (dnes Štefánikova)


  • autor


Aktualizováno: 26. 10. 2019