Moritz Johann Bauer

* 12.10.1812 Rosice u Brna – † 13.4.1895 Brno


průmyslník (vinopalírna, cukrovary, hornictví); finančník


šlechtický titul

rytíř (1870)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Rosická vinopalírna, kterou převzal po otci, produkovala ročně 500 až 600 věder pálenky. Aby mohl výrobu rozšířit a produkty nabízet i mimo panství, požádal 17. 10. 1844 zemské gubernium v Brně o udělení továrního oprávnění k výrobě rosolky a likérů, které mu bylo uděleno 31. 1. 1850.
V roce 1849 koupil na Starém Brně dvůr, na němž 1851 založil varnu cukru a první cukrovar (Altbrünner Zuckerfabrik), který 1878 přestavěl na rafinerii. Využil při tom poznatků získaných na studijních cestách v Anglii a Francii (jeho cukrovar byl jedním z prvních, ve kterém byla zavedena difuse).
Postupně získal cukrovar Böss v Uhrách a zároveň se stal akcionářem a členem správních rad řady dalších cukrovarů (Modřice, Doloplasy, Uničov, Debrecen, Ödenburg).
Později své aktivity rozšířil na oblast finančnictví a hornictví. Byl cenzorem brněnské filiálky „Rakousko-uherské banky“, prezidentem správní rady těžířstva GottesWill ve Zbýšově, jedním ze zakladatelů Obchodní a živnostenské komory v Brně, členem komitétů, připravujících rakouskou účast na průmyslových výstavách v Londýně (1862) a v Paříži (1867), zastával mnoho let významné funkce v různých průmyslových, obchodních a finančních institucích.
Od roku 1876 byl poslancem moravského zemského sněmu v Brně. Jako zkušený podnikatel byl povolán do odborné komise pro výstavbu železnic na Moravě (1963–1965), pro tvorbu celních tarifů (1864–1865) a cukerních exportních prémií (1872). Podílel se také na řadě humanitárních akcí v Brně a na Moravě.


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny 3. třídy (1870)


poznámky

Narodil se v rodině Arona Bauera (* 1780 Ivančice, + 1844 Rosice u Brna) a Judith, rozené Hallerové. Jeho dědeček byl představeným židovské obce Ivančic. Jeho otec byl emfyteutickým majitelem rosické vinopalny (č. 27) zakoupené od rosické vrchnosti za 13.500 zlatých konvenční měny, pachtýřem kořalečného regálu a už v roce 1818 založeného uhelného dolu ve Zbýšově u Rosic.
Moritz Bauer ke katolické víře konvertoval patrně kvůli sňatku. Dne 15. května 1846 byl ve farním kostele v Rosicích pokřtěn a za necelý měsíc (9. 6.) se ve stejném kostele oženil.
(Podklady k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)



partneři

Mathilda Ernestine Bauer (Rittler)
sňatek: 9. 6. 1846, farní kostel v Rosicích u Brna




Jis


Aktualizováno: 05. 03. 2020