Internetová encyklopedie dějin Brna

Evald Tománek

  prof. MUDr. Evald Tománek


  • * 3.10.1884 Morkovice – † 2.8.1966 Brno


  • lékař-epidemiolog a hygienik


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   zavedl do studia medicíny lékařskou a zdravotnickou statistiku


  • bydliště

   Brno, Pellicova 2a


  • vzdělání

   gymnázium v Kroměříži, ve Vídni a Olomouci,
   Lékařská fakulta v Praze (1909 titul MUDr.),
   1913–1914 speciální vojenská lékařská škola ve Vídni (hodnost: major),
   zisk titulu mimořádný profesor v USA (1924),
   habilitace (1935), profesor sociálního lékařství (1946)


  • dílo

   publikoval přes 60 prací z oboru epidemiologie, hygieny, sociálního lékařství, demografie, zdravotní výchovy a mezinárodního zdravotnictví


  • zaměstnání

   vojenská nemocnice v Sarajevě - balkánská válka (1911–1912),
   lékař v Ústavu soudního lékařství ve Vídni,
   plukovní lékař a velitel polní nemocnice v Srbsku a Itálii (během 1. světové války),
   vojenská služba v armádě (6 let),
   poslán do Turecka - člen karanténní morové služby (1916) a do Albánie - protimalarické akce (1918),
   v nemocnici v Olomouci (od roku 1918), poté v Trenčíně, Nitře,
   velitel Vojenského léčebného ústavu v Matliarech ve Vysokých Tatrách,
   odchod z vojenské služby (1921) - hlavní župní lékař v Beregsazu v Podkarpatské Rusi,
   1921–1924 studium veřejného zdravotnictví v USA a přednášková činnost na univerzitě v Harvardu,
   vojenská služba v armádě (6 let),
   1924–1934 vedoucí oddělení pro epidemiologii a statistiku ve Společnosti národů v Ženevě,
   expert v karanténních stanicích Port Saidu, Singapuru, Dairenu, Kalkatě, Manile a dalších,
   Státní zdravotnický ústav v Praze,
   vrchní zdravotní rada u krajinského úřadu v Bratislavě,
   Ústav sociálního lékařství LF UKo v Bratislavě,
   vrchní zdravotní rada u Zemského úřadu v Brně (od roku 1939),
   během 2. světové války byl v roce 1941 zatčen a vězněn,
   1945–1957 přednosta Ústavu pro sociální lékařství na LF MU v Brně,
   1946–1951 Vysoká škola sociální v Brně (profesor, rektor, prorektor),
   pedagogická činnost na Pedagogické fakultě v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen mnoha mezinárodních komisí,
   řídil redakci Zdravotnické mezinárodní ročenky,
   spoluzakladatel Ústavu sociálního lékařství LF UKo v Bratislavě,
   spoluzakladatel Vysoké školy sociální v Brně


  • poznámky

   publikoval více než 70 odborných a vědeckých prací


  • prameny, literatura


  • ulice

   Pellicova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor


Aktualizováno: 01. 10. 2013