Otto Josef Bauer

* 12.2.1839 Brno – † 10.6.1894 Voeslau


voják, textilní podnikatel
dítě osobnosti: Theodor Johann Bauer


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Bauerův vlnařský podnik byl ve své době hodnocen jako jeden z největších v Brně


vyznamenání a pocty

zlatý záslužný kříž s korunou,
komandér Řádu Svatého hrobu,
papežský Silvestrův řád


zaměstnání

c.k. poručík v záloze,
francouzský konzul a továrník,
kariéru začínal jako jezdecký důstojník v armádě

poté se stal textilním podnikatelem - nejdříve praktikoval v rodinné vlnařské továrně,
od roku 1860 v ní byl prokuristou velkoobchodu a továrny na vlněné zboží,
poté se stal spoluvlastníkem a 14. ledna 1865 převzal její vedení (v letech 1875 a 1876 mu byla udělena dvě výlučná privilegia v oboru výroby pánských módních látek a impregnaci suken, byla mu udělena roku 1876 spolu s bratry kolektivní prokura všech rodinných podniků),
po úmrtí otce byla firma Theodor Bauer přeměněna z podniku jednotlivce ve veřejnou společnost, v níž byli společníky bratři Theodor, Otto a Bruno Bauerové,
již roku 1878 Otto Josef Bauer pro dluhy ze společnosti vystoupilpartneři

Johanna Katherina Friderika/Jenny Bauerová (Dabergerová)
sňatek: 1861 v Brně
(první manželka)
Hermine Friderika Marie Bauerová (Dabergerová)
sňatek: 2. 6. 1866 v Brně
(druhá manželka)

Jis, MŠ, Jord.


Aktualizováno: 08. 02. 2020