Internetová encyklopedie dějin Brna

František Bernard

  doc. Ing. František Bernard


  • * 24.4.1870 Praha – † 21.1.1954 Brno


  • ministerský rada, přednosta expozitury ministerstva zemědělství


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   pocházel z lesnické rodiny


  • vzdělání

   studium lesnického odboru Vysoké školy zemědělské ve Vídni - praxe v soukromých lesích, pak již ve státních službách,
   zisk titulu docent lesních zákonů


  • zaměstnání

   od roku 1896 státní služby - hrazení bystřin v Čechách,
   od roku 1908 státní dohlédací lesní služba na Moravě,
   přednosta expozitury ministerstva zemědělství v Bratislavě,
   1922–1939 pedagog na Vysoké škole zemědělské v Brně,
   ministerský rada ve výslužbě (odchod do penze již v roce 1925)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda komise pro státní zkoušky samostatných lesních hospodářů,
   státní zkušební komise pro učitelství na vyšších lesnických školách,
   Československá akademie zemědělská,
   čestný člen Ústřední jednoty československého lesnictva


  • poznámky

   napsal stěžejní dílo o lesních zákonech


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 19. 01. 2014