prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva

* 30.1.1894 Tučapy (dnes Holešova, okres Kroměříž) – † 11.3.1968 Brno


architekt, pedagog


národnost

česká


bydliště

Tučapy čp. 15 (doloženo v roce 1900), čp. 71 (doloženo v roce 1910),
Holešov (doloženo v roce 1922),
Brno (od roku 1921),
Bratislava, Mýtná 30 (1938–1946),
Brno, Chládkova 8 (od roku 1946)


vzdělání

Zemská vyšší reálka v Holešově (1912 maturita),
Fakulta architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze (1920)


vyznamenání a pocty

3. cena v soutěži na regulaci města a řešení železničního uzlu (1926),
Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Budapešti (1932),
Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Miláně (1935)


dílo

zobrazit


zaměstnání

architekt v Holešově (doloženo v roce 1922),
pracovník Zemské správy politické v Brně,
vlastní projekční kancelář v Brně (30. léta 20. století),
přednosta technického oddělení města Košic (od roku 1935),
profesor na Vysoké škole technické v Košicích (od roku 1938) - částečně v Turčanském Sv. Martině a také v Bratislavě,
odchod do Brna (1947),
profesor a vedoucí katedry pozemního stavitelství na fakultě architektury VUT v Brně; děkan (1. 10. 1953 – 30. 11. 1955) a prorektor,
vynucený odchod do penze (1960)


odborné a zájmové organizace

Skupina výtvarných umělců a později Devětsil,
účast na mezinárodních výstavách architektury - v Curychu, Utrechtu, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Paříži,
Svaz architektů ČSSR


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 69, řada 6, hrob č. 480–481
osoby

Jaroslav Drápal
student František Hasil
zaměstnanec František Korvas
asistent Emanuel Toman
objednal si návrh cukrárny a kavárny Bohuslav Závada
švagr


partneři

Anna Kopřivová (Leherová)
sňatek: 23. 4. 1926

ulice

Chládkova
bydliště


stavby

Obchodní dům Baťa
Česká 4/160
architekt
Sokolovna
Dukelská třída 9/49
autor projektu přístavby kina
Jas
Dukelská třída 9/11 (čp. 49/39)
autor projektu přístavby kina
Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6/139
projektant rehabilitační budovy
Sokolovna
Svratecká 11/198
autor projektu

další stavby (1)...MŠ, blat


Aktualizováno: 26. 01. 2022