Internetová encyklopedie dějin města Brna

Miloslav Kopřiva

  prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • * 30.1.1894 Tučapy – † 11.3.1968 Brno


  • architekt, pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno (od roku 1921),
   Bratislava, Mýtná 30 (1938–1946),
   Brno, Chládkova 8 (od roku 1946)


  • vzdělání

   Zemská vyšší reálka v Holešově (1912 maturita),
   Fakulta architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze (1920)

  • vyznamenání a pocty

   3. cena v soutěži na regulaci města a řešení železničního uzlu (1926),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Budapešti (1932),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Miláně (1935)


  • dílo

   zobrazit Regulační plány:
   - Regulační plán Prostějova (1921)
   - Regulační plán Lanžhotu (1923)
   - Regulační plán Holešova (1924)
   - Regulační plán Velkého Brna (soutěžní návrh) (1924)
   - Regulační plán lázní Luhačovic (soutěžní návrh) (1928)
   - Regulační plán Píšťan, jižní sektor (1929)
   - Regulační plán Kopřivnice (1930)
   - Regulační a hospodářský plán Velkého Brna (soutěžní návrh) (1934)
   - Regulační plán Štramberka (1934)
   - Regulační úprava náměstí v Rožňave (1936).

   Veřejné budovy:
   - Radnice města Brna na Dominikánském náměstí (soutěžní návrh) (1922)
   - Zemědělské muzeum v Bratislavě (soutěžní návrh) (1924)
   - Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Ostrohu (1924)
   - Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Brodě (1926)
   - Okresní dům v Rožňave (1926)
   - Národní dům v Užhorodě (předprojekt) (1926)
   - Výstavní pavilon obchodního grémia v Brně (1928)
   - Okresní soud v Rožňave (1927)
   - Berní úřad v Rožňave (předprojekt) (1927)
   - Nadstavba budovy Zemského finančního ředitelství v Brně (1928)
   - Kino Jas v Brně Husovicích (1929)
   - Zemská úřadovna Všeobecného penzijního ústavu v Brně (soutěžní návrh) (1931)
   - Městský dům v Bzenci (1932)
   - Městský dům ve Veselí nad Moravou (1933)
   - Celní a finanční budova v Hněvošicích (1934).

   Církevní stavby:
   - Kaple v Kladníkách (1922)
   - Kostel ve Štěpánově (1923)
   - Kostel v Roubanině (1923)
   - Kostel ve Frélichově (1928–1929)
   - Kostel v Pravčicích (1929)
   - Kostel v Trnávce (1932)
   - Kaple v ústavu choromyslných v Plešivci (1932)
   - Kostel v Dědicích (1933)
   - Kostel s farou ve Zdounkách (1934)
   - Přístavba kostela a fary v Kuželově (1934–1935)
   - Kaple v Nětčicích (1935)
   - Kněžský seminář v Brně (soutěžní návrh) (1935).

   Školní budovy:
   - Měšťanská škola v Lanžhotě (1923)
   - Měšťanská škola v Buchlovicích (1923–1924)
   - Obecná škola v Rajnochovicích (1925)
   - Státní reálné gymnázium v Hustopečích (19271929)
   - Měšťanská škola v Ivančicích (1927)
   - Obecná škola v Plešivci (1928)
   - Měšťanská škola v Hovoranech (1928)
   - Měšťanská škola ve Velkých Levarech, řádová (1928)
   - Měšťanská škola v Moravské Nové Vsi (1929–1930)
   - Měšťanská škola v Bystřici nad Pernštejnem (soutěžní návrh) (1930)
   - Měšťanská škola ve Vracově (soutěžní návrh) 1930
   - Měšťanská škola v Černé Hoře (1931–1932)
   - Menšinová škola v Čechyni (1931)
   - Přestavba měšťanské školy v Mikulčicích (1932).

   Peněžní ústavy:
   - Adaptace Gemerské banky v Rožňave (1922)
   - Budova městské spořitelny v Kyjově (1925)
   - Budova městské spořitelny v Přerově (1925–1926)
   - Budova městské spořitelny v Prostějově (soutěžní návrh) (1925)
   - Budova městské spořitelny v Napajedlích (1927)
   - Budova Moravsko-Ostravské spořitelny v Moravské Ostravě (soutěžní návrh)
   - Okresní záložna v Přerově (1927)
   - Palác Moravské banky v Brně (soutěžní návrh) 1928
   - Budova spořitelny ve Valašském Meziříčí (soutěžní návrh) (1929)
   - Rolnická pokladna v Rožňave (náčrtky) (1929)
   - Budova spořitelny v Tišnově (soutěžní návrh) (1930)
   - Budova spořitelny v Bystřici nad Pernštejnem (soutěžní návrh) (1930)
   - Přestavba Cyrillo-Methodějské záložny v Brně (1932)
   - Budova spořitelny v Břeclavi (soutěžní návrh) (1933)
   - Přestavba Ústřední banky čes. spořitelen v Brně (1935)
   - Okresní záložna v Bystřici nad Pernštejnem (1935–1936)
   - Adaptace budovy městské spořitelny v Bzenci (1935).

   Poštovní budovy:
   - Poštovní budova v Přerově (1923–1924)
   - Poštovní budova v Opavě (1925)
   - Poštovní budova v Luhačovicích (soutěžní návrh) (1927)
   - Poštovní budova v Jihlavě (1930–1931)
   - Poštovní budova v Černé Hoře (1931)
   - Poštovní budova v Bzenci (1933)
   - Poštovní budova ve Veselí (1934).

   Tělocvičny a stadiony:
   - Sokolský stadion v Brně (1922)
   - Sokolovna v Dřevohosticích (1922)
   - Sokolovna v Moravských Kynicích, přestavba (1924)
   - Sokolovna ve Znojmě (1924–1926)
   - Sokolský stadion v Rožnově (1924)
   - Sokolský stadion v Křenovicích (1924)
   - Sokolský stadion v Brně v Žabovřeskách (1925–1926)
   - Sokolovna v Nedvědici (1925)
   - Sokolovna v Komíně (1926)
   - Sokolovna v Bílovicích u Brna (1926)
   - Sokolovna v Uherském Hradišti (náčrt) (1927)
   - Sokolský stadion v Třebíči (1928)
   - Přestavba sokolovny v Tišnově (1929)
   - Sokolovna v Moravské Ostravě (1930–1931)
   - Sokolovna v Ochozi u Brna (1932)
   - Sokolovna v Březníku (1934).

   Obchodní a průmyslové stavby:
   - Přestavba obchodů firmy Jeřábek a Petrůj v Brně (1924)
   - Přestavba obchodního gremia v Brně (1925)
   - Autostanice v Praze (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Boru (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Holubkově (1928)
   - Dům s knihtiskárnou v Holešově (1928)
   - Tovární budovy firmy H. Lamplota v Brně (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Hatích (1929)
   - Ústřední budova Společnosti dálkových kabelů v Praze (1930)
   - Nadstavba a přestavba budovy Z. M. E. v Brně (1930–1931)
   - Obchodní dům v Uherském Brodě (1930)
   - Tovární budova v Horních Heršpicích (1930)
   - Přestavba a vnitřní zařízení obchodu firmy Toman v Brně (1931)
   - Přestavba restaurace firmy Stopka v Brně (1931)
   - Budova litografie v Holešově (1931)
   - Stanice dálkových kabelů v Přelouči (1931)
   - Adaptace dvou obchodů firmy Lamplota v Brně (1931)
   - Obchodní dům v Seredu (1932)
   - Obchodní dům ve Znojmě (1932)
   - Přestavba domu Pražské městské pojišťovny v Brně (1932)
   - Přestavba obchodu firmy Chmelík v Brně (1934)
   - obchodní dům Brouk a Babka - Brno, Česká ulice (později Moravanka, dnes Baťa) (1934)
   - Obchodní dům firmy Delica v Brně (1934).

   Nemocnice, sanatoria
   - Pavilon v Ústavu choromyslných v Plešivci (1927)
   - Ozdravovna Nemocenské pokladny v Trenčianských Teplicích (předprojekt)
   - Sanatorium dr. Kuthana v Tišnově (přístavba) (1929–1930)
   - Nemocnice Zemské úrazové pojišťovny v Brně (soutěžní návrh) (1931)
   - Ambulatorium státních drah v Brně Králově Poli (1932)
   - Nový pavilon v ústavu choromyslných v Plešivci (1932)
   - Zemská nemocnice v Hranicích (předprojekt) (1932)
   - Pavilon v zemském ústavu choromyslných v Opavě (1934).

   Hotely, restaurace:
   - Lázeňská mlékárna v Luhačovicích (1926–1927)
   - Hotel v Břeclavi (1929)
   - Hotel ve Velkých Levárech (1929)
   - Horská chata v Javorníkách (1930)
   - Přestavba hotelu Residenz v Karlových Varech (1931)
   - Hotel s restaurací v Holešově (1931)
   - Hotel ve Veselí nad Moravou (1933)
   - Přestavba restaurace v Brně (1934)
   - Letní restaurace u Jihlavy (1934).

   Nájemné domy:
   - Státní nájemní domy v Novém Jičíně (1923),
   - Adaptace domu M. školské v Brně (1923)
   - Dva nájemní domy ve Znojmě (1925)
   - Tři státní činžovní domy v Brně Králově Poli (1925)
   - Státní dům v Přerově (1925)
   - Nadstavba domu p. Píše v Brně (1925)
   - Dva důstojnické obytné domy v Brně Králově Poli (1926)
   - Tři státní nájemní domy v Holešově (1926)
   - Dva nájemní domy v Brně (1927)
   - Nájemní dům v Brně (1928)
   - Adaptace nájemního domu v Přerově (1928)
   - Nájemní dům v Hodoníně (1929)
   - Penzion Rodina v Luhačovicích (1928–1929)
   - Tři činžovní domy v Brně (1929)
   - Přestavba činžovního domu v Praze (1930)
   - Nájemní dům v Bystřici nad Pernštejnem (1931)
   - Nájemní dům v Brně na Veveří (1932)
   - Nájemní dům v Brně v Pisárkách (1932–1933)
   - Pension v lázních Poděbrady (1933)
   - Nájemní dům v Brně v Černých Polích (1934)
   - Nájemný dům v Rožňave (1934)
   - Nájemný dům v Brně (ul. Gorkého) (1935)
   - Tři nájemní domy v Brně (ul. Grohova) (1935).

   Rodinné domy:
   - Dům v Holešově (1921)
   - Dům lékaře v Hulíně (1922)
   - Kolonie rodinných domků, Zvolen (1922)
   - Vila ve Vsetíně (1922)
   - Rodinný dům v Šumperku (1922)
   - Dva rodinné domy v Brně na Žlutém kopci (1924)
   - Vila v Pisárkách (1926)
   - Dva rodinné domy v Kuřimi (1925)
   - Kolonie rodinných domků Domov ve Znojmě (1925)
   - Rodinný dům v Břeclavi (1924)
   - Dva rodinné domy v Předmostí (1926)
   - Vila v Brně v Pisárkách (1928)
   - Rodinný dům ve Vranovicích (1928)
   - Rodinný dům v Chocni (1929)
   - Vila v Brně v Černých Polích (1930)
   - Rodinný dům ve Znojmě (1929)
   - Dům lékaře ve Veselí nad Moravou (1929)
   - Dva rodinné domy v Brně, Masarykovy čtvrti (1930)
   - Rodinný dům v Černé Hoře (1931)
   - Rodinný dům v Brně v Černých Polích (1931)
   - Vila v Přerově (1931)
   - Vila v Praze v Dejvicích (1931)
   - Vila v Brně v Masarykovy čtvrti (1931)
   - Dům lékaře v Rosicích (1932)
   - Dům lékaře v Buchlovicích (1932)
   - Vila v Brně v Masarykovy čtvrti (1932)
   - Přestavba vily v Hodoníně (1932)
   - Vila lékaře ve Žďáru (1933)
   - Vila lékaře v Pozořicích (1933)
   - Vila lékaře v Uherském Hradišti (1933)
   - Dům velkostatkáře, Dvůr Ostrý (1933–1934)
   - Rodinný dům v Prešově (1935).

   Vnitřní zařízení:
   - Salonek a herna Českého čtenářského spolku v Brně (1926)
   - Dva čtyřpokojové byty v Brně (1927
   - Úprava místností Nemoc. pojišť. obchodního gremia v Brně (1928)
   - Dva byty v Brně (1929)
   - Přestavba zařízení šestipokojového bytu v Brně (1929)
   - Vnitřní zařízení pětipokojového bytu v Brně (1930)
   - Vnitřní zařízení dvou bytů v Brně (1932)
   - Vnitřní zařízení bytu lékaře v Brně (1932)
   - Vnitřní zařízení bytu v Moravské Ostravě (1933)
   - Vnitřní zařízení bytu v České Třebové (1933)
   - Vnitřní zařízení dvou bytů v Brně (1933)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností firmy Tejkal v Brně (1933)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností firmy Rainer v Brně (1934)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností v domě Ústřední banky Č. S. v Brně
   - Adaptace obchodu v Holešově (1935)
   - Vnitřní zařízení bufetu v Brně (1934).

   Různé:
   - Masarykův pomník ve Vsetíně (1925)
   - Hudební pavilon ve Znojmě (1925)
   - Kino v Břeclavi (1927)
   - Pomník v Holešově (1927)
   - Garáže v Luhačovicích (1927)
   - Náhrobek v Holešově (1928
   - Masarykův pomník v Kopřivnici (1930)
   - Architektonická úprava Vranovské přehrady (soutěžní návrh) (1931)
   - Atelier umělce v Praze Karlíně (1931)
   - Náhrobek v Jemnici (1933)
   - Chata u Nedvědice (1933)
   - Přestavba velkostatku, Okarec (1933–1934)
   - Obelisk státní vlajky v Košicích (1935).


  • zaměstnání

   pracovník Zemské správy politické v Brně (od roku 1921),
   vlastní projekční kancelář v Brně (30. léta 20. století),
   přednosta technického oddělení města Košic (od roku 1935),
   profesor na Vysoké škole technické v Košicích (od roku 1938) - částečně v Turčanském Sv. Martině a také v Bratislavě,
   odchod do Brna (1947),
   profesor a vedoucí katedry pozemního stavitelství na fakultě architektury VUT v Brně; děkan (1. 10. 1953 – 30. 11. 1955) a prorektor,
   vynucený odchod do penze (1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců a později Devětsil,
   účast na mezinárodních výstavách architektury - v Curychu, Utrechtu, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Paříži,
   Svaz architektů ČSSR


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 69, řada 6, hrob č. 480–481


  • obrazy

   img14353.jpg img14402.jpg img14403.jpg img14404.jpg img14405.jpg img14406.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Miloslav Kopřiva"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Galerie brněnských osobností"


  • osoby

   František Korvas
   asistent Emanuel Toman
   objednal si návrh cukrárny a kavárny


  • partneři

   Anna Kopřivová (Leherová)
   sňatek: 23. 4. 1926


  • děti

   Eva Mádrová (Kopřivová)


  • ulice

   Chládkova
   bydliště


  • stavby

   Obchodní dům Baťa
   Česká 4/160
   architekt
   Jas
   Dukelská třída 9/11 (čp. 49/39)
   autor projektu přístavby kina
   Úrazová nemocnice v Brně
   Ponávka 6/139
   projektant rehabilitační budovy
   Sokolovna
   Svratecká 11/198
   autor projektu
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • autor

   MŠ, blat


Aktualizováno: 18. 06. 2018

Miloslav Kopřiva. Zdroj: Archiv VUT v Brně.