Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloslav Kopřiva

  prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • * 30.1.1894 Tučapy – † 11.3.1968 Brno


  • architekt, pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno (od roku 1921),
   Bratislava, Mýtná 30 (1938–1946),
   Brno, Chládkova 8 (od roku 1946)


  • vzdělání

   Zemská vyšší reálka v Holešově (1912 maturita),
   Fakulta architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze (1920)

  • vyznamenání a pocty

   3. cena v soutěži na regulaci města a řešení železničního uzlu (1926),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Budapešti (1932),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Miláně (1935)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pracovník Zemské správy politické v Brně (od roku 1921),
   vlastní projekční kancelář v Brně (30. léta 20. století),
   přednosta technického oddělení města Košic (od roku 1935),
   profesor na Vysoké škole technické v Košicích (od roku 1938) - částečně v Turčanském Sv. Martině a také v Bratislavě,
   odchod do Brna (1947),
   profesor a vedoucí katedry pozemního stavitelství na fakultě architektury VUT v Brně; děkan (1. 10. 1953 – 30. 11. 1955) a prorektor,
   vynucený odchod do penze (1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců a později Devětsil,
   účast na mezinárodních výstavách architektury - v Curychu, Utrechtu, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Paříži,
   Svaz architektů ČSSR


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 69, řada 6, hrob č. 480–481


  • obrazy

   img14353.jpg img14402.jpg img14403.jpg img14404.jpg img14405.jpg img14406.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Korvas
   asistent Emanuel Toman
   objednal si návrh cukrárny a kavárny


  • partneři

   Anna Kopřivová (Leherová)
   sňatek: 23. 4. 1926


  • děti

   Eva Mádrová (Kopřivová)


  • ulice

   Chládkova
   bydliště


  • stavby

   Obchodní dům Baťa
   Česká 4/160
   architekt
   Jas
   Dukelská třída 9/11 (čp. 49/39)
   autor projektu přístavby kina
   Úrazová nemocnice v Brně
   Ponávka 6/139
   projektant rehabilitační budovy
   Sokolovna
   Svratecká 11/198
   autor projektu
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • autor

   MŠ, blat


Aktualizováno: 18. 06. 2018

Miloslav Kopřiva. Zdroj: Archiv VUT v Brně.