Encyklopedie dějin města Brna

Miloslav Kopřiva

  prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • * 30.1.1894 Tučapy – † 11.3.1968 Brno


  • architekt, pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno (od roku 1921),
   Bratislava, Mýtná 30 (1938–1946),
   Brno, Chládkova 8 (od roku 1946)


  • vzdělání

   Zemská vyšší reálka v Holešově (1912 maturita),
   Fakulta architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze (1920)

  • vyznamenání a pocty

   3. cena v soutěži na regulaci města a řešení železničního uzlu (1926),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Budapešti (1932),
   Čestný diplom z mezinárodní výstavy v Miláně (1935)


  • dílo

   zobrazit Regulační plány:
   - Regulační plán Prostějova (1921)
   - Regulační plán Lanžhotu (1923)
   - Regulační plán Holešova (1924)
   - Regulační plán Velkého Brna (soutěžní návrh) (1924)
   - Regulační plán lázní Luhačovic (soutěžní návrh) (1928)
   - Regulační plán Píšťan, jižní sektor (1929)
   - Regulační plán Kopřivnice (1930)
   - Regulační a hospodářský plán Velkého Brna (soutěžní návrh) (1934)
   - Regulační plán Štramberka (1934)
   - Regulační úprava náměstí v Rožňave (1936).

   Veřejné budovy:
   - Radnice města Brna na Dominikánském náměstí (soutěžní návrh) (1922)
   - Zemědělské muzeum v Bratislavě (soutěžní návrh) (1924)
   - Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Ostrohu (1924)
   - Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Brodě (1926)
   - Okresní dům v Rožňave (1926)
   - Národní dům v Užhorodě (předprojekt) (1926)
   - Výstavní pavilon obchodního grémia v Brně (1928)
   - Okresní soud v Rožňave (1927)
   - Berní úřad v Rožňave (předprojekt) (1927)
   - Nadstavba budovy Zemského finančního ředitelství v Brně (1928)
   - Kino Jas v Brně Husovicích (1929)
   - Zemská úřadovna Všeobecného penzijního ústavu v Brně (soutěžní návrh) (1931)
   - Městský dům v Bzenci (1932)
   - Městský dům ve Veselí nad Moravou (1933)
   - Celní a finanční budova v Hněvošicích (1934).

   Církevní stavby:
   - Kaple v Kladníkách (1922)
   - Kostel ve Štěpánově (1923)
   - Kostel v Roubanině (1923)
   - Kostel ve Frélichově (1928–1929)
   - Kostel v Pravčicích (1929)
   - Kostel v Trnávce (1932)
   - Kaple v ústavu choromyslných v Plešivci (1932)
   - Kostel v Dědicích (1933)
   - Kostel s farou ve Zdounkách (1934)
   - Přístavba kostela a fary v Kuželově (1934–1935)
   - Kaple v Nětčicích (1935)
   - Kněžský seminář v Brně (soutěžní návrh) (1935).

   Školní budovy:
   - Měšťanská škola v Lanžhotě (1923)
   - Měšťanská škola v Buchlovicích (1923–1924)
   - Obecná škola v Rajnochovicích (1925)
   - Státní reálné gymnázium v Hustopečích (19271929)
   - Měšťanská škola v Ivančicích (1927)
   - Obecná škola v Plešivci (1928)
   - Měšťanská škola v Hovoranech (1928)
   - Měšťanská škola ve Velkých Levarech, řádová (1928)
   - Měšťanská škola v Moravské Nové Vsi (1929–1930)
   - Měšťanská škola v Bystřici nad Pernštejnem (soutěžní návrh) (1930)
   - Měšťanská škola ve Vracově (soutěžní návrh) 1930
   - Měšťanská škola v Černé Hoře (1931–1932)
   - Menšinová škola v Čechyni (1931)
   - Přestavba měšťanské školy v Mikulčicích (1932).

   Peněžní ústavy:
   - Adaptace Gemerské banky v Rožňave (1922)
   - Budova městské spořitelny v Kyjově (1925)
   - Budova městské spořitelny v Přerově (1925–1926)
   - Budova městské spořitelny v Prostějově (soutěžní návrh) (1925)
   - Budova městské spořitelny v Napajedlích (1927)
   - Budova Moravsko-Ostravské spořitelny v Moravské Ostravě (soutěžní návrh)
   - Okresní záložna v Přerově (1927)
   - Palác Moravské banky v Brně (soutěžní návrh) 1928
   - Budova spořitelny ve Valašském Meziříčí (soutěžní návrh) (1929)
   - Rolnická pokladna v Rožňave (náčrtky) (1929)
   - Budova spořitelny v Tišnově (soutěžní návrh) (1930)
   - Budova spořitelny v Bystřici nad Pernštejnem (soutěžní návrh) (1930)
   - Přestavba Cyrillo-Methodějské záložny v Brně (1932)
   - Budova spořitelny v Břeclavi (soutěžní návrh) (1933)
   - Přestavba Ústřední banky čes. spořitelen v Brně (1935)
   - Okresní záložna v Bystřici nad Pernštejnem (1935–1936)
   - Adaptace budovy městské spořitelny v Bzenci (1935).

   Poštovní budovy:
   - Poštovní budova v Přerově (1923–1924)
   - Poštovní budova v Opavě (1925)
   - Poštovní budova v Luhačovicích (soutěžní návrh) (1927)
   - Poštovní budova v Jihlavě (1930–1931)
   - Poštovní budova v Černé Hoře (1931)
   - Poštovní budova v Bzenci (1933)
   - Poštovní budova ve Veselí (1934).

   Tělocvičny a stadiony:
   - Sokolský stadion v Brně (1922)
   - Sokolovna v Dřevohosticích (1922)
   - Sokolovna v Moravských Kynicích, přestavba (1924)
   - Sokolovna ve Znojmě (1924–1926)
   - Sokolský stadion v Rožnově (1924)
   - Sokolský stadion v Křenovicích (1924)
   - Sokolský stadion v Brně v Žabovřeskách (1925–1926)
   - Sokolovna v Nedvědici (1925)
   - Sokolovna v Komíně (1926)
   - Sokolovna v Bílovicích u Brna (1926)
   - Sokolovna v Uherském Hradišti (náčrt) (1927)
   - Sokolský stadion v Třebíči (1928)
   - Přestavba sokolovny v Tišnově (1929)
   - Sokolovna v Moravské Ostravě (1930–1931)
   - Sokolovna v Ochozi u Brna (1932)
   - Sokolovna v Březníku (1934).

   Obchodní a průmyslové stavby:
   - Přestavba obchodů firmy Jeřábek a Petrůj v Brně (1924)
   - Přestavba obchodního gremia v Brně (1925)
   - Autostanice v Praze (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Boru (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Holubkově (1928)
   - Dům s knihtiskárnou v Holešově (1928)
   - Tovární budovy firmy H. Lamplota v Brně (1928)
   - Stanice dálkových kabelů v Hatích (1929)
   - Ústřední budova Společnosti dálkových kabelů v Praze (1930)
   - Nadstavba a přestavba budovy Z. M. E. v Brně (1930–1931)
   - Obchodní dům v Uherském Brodě (1930)
   - Tovární budova v Horních Heršpicích (1930)
   - Přestavba a vnitřní zařízení obchodu firmy Toman v Brně (1931)
   - Přestavba restaurace firmy Stopka v Brně (1931)
   - Budova litografie v Holešově (1931)
   - Stanice dálkových kabelů v Přelouči (1931)
   - Adaptace dvou obchodů firmy Lamplota v Brně (1931)
   - Obchodní dům v Seredu (1932)
   - Obchodní dům ve Znojmě (1932)
   - Přestavba domu Pražské městské pojišťovny v Brně (1932)
   - Přestavba obchodu firmy Chmelík v Brně (1934)
   - obchodní dům Brouk a Babka - Brno, Česká ulice (později Moravanka, dnes Baťa) (1934)
   - Obchodní dům firmy Delica v Brně (1934).

   Nemocnice, sanatoria
   - Pavilon v Ústavu choromyslných v Plešivci (1927)
   - Ozdravovna Nemocenské pokladny v Trenčianských Teplicích (předprojekt)
   - Sanatorium dr. Kuthana v Tišnově (přístavba) (1929–1930)
   - Nemocnice Zemské úrazové pojišťovny v Brně (soutěžní návrh) (1931)
   - Ambulatorium státních drah v Brně Králově Poli (1932)
   - Nový pavilon v ústavu choromyslných v Plešivci (1932)
   - Zemská nemocnice v Hranicích (předprojekt) (1932)
   - Pavilon v zemském ústavu choromyslných v Opavě (1934).

   Hotely, restaurace:
   - Lázeňská mlékárna v Luhačovicích (1926–1927)
   - Hotel v Břeclavi (1929)
   - Hotel ve Velkých Levárech (1929)
   - Horská chata v Javorníkách (1930)
   - Přestavba hotelu Residenz v Karlových Varech (1931)
   - Hotel s restaurací v Holešově (1931)
   - Hotel ve Veselí nad Moravou (1933)
   - Přestavba restaurace v Brně (1934)
   - Letní restaurace u Jihlavy (1934).

   Nájemné domy:
   - Státní nájemní domy v Novém Jičíně (1923),
   - Adaptace domu M. školské v Brně (1923)
   - Dva nájemní domy ve Znojmě (1925)
   - Tři státní činžovní domy v Brně Králově Poli (1925)
   - Státní dům v Přerově (1925)
   - Nadstavba domu p. Píše v Brně (1925)
   - Dva důstojnické obytné domy v Brně Králově Poli (1926)
   - Tři státní nájemní domy v Holešově (1926)
   - Dva nájemní domy v Brně (1927)
   - Nájemní dům v Brně (1928)
   - Adaptace nájemního domu v Přerově (1928)
   - Nájemní dům v Hodoníně (1929)
   - Penzion Rodina v Luhačovicích (1928–1929)
   - Tři činžovní domy v Brně (1929)
   - Přestavba činžovního domu v Praze (1930)
   - Nájemní dům v Bystřici nad Pernštejnem (1931)
   - Nájemní dům v Brně na Veveří (1932)
   - Nájemní dům v Brně v Pisárkách (1932–1933)
   - Pension v lázních Poděbrady (1933)
   - Nájemní dům v Brně v Černých Polích (1934)
   - Nájemný dům v Rožňave (1934)
   - Nájemný dům v Brně (ul. Gorkého) (1935)
   - Tři nájemní domy v Brně (ul. Grohova) (1935).

   Rodinné domy:
   - Dům v Holešově (1921)
   - Dům lékaře v Hulíně (1922)
   - Kolonie rodinných domků, Zvolen (1922)
   - Vila ve Vsetíně (1922)
   - Rodinný dům v Šumperku (1922)
   - Dva rodinné domy v Brně na Žlutém kopci (1924)
   - Vila v Pisárkách (1926)
   - Dva rodinné domy v Kuřimi (1925)
   - Kolonie rodinných domků Domov ve Znojmě (1925)
   - Rodinný dům v Břeclavi (1924)
   - Dva rodinné domy v Předmostí (1926)
   - Vila v Brně v Pisárkách (1928)
   - Rodinný dům ve Vranovicích (1928)
   - Rodinný dům v Chocni (1929)
   - Vila v Brně v Černých Polích (1930)
   - Rodinný dům ve Znojmě (1929)
   - Dům lékaře ve Veselí nad Moravou (1929)
   - Dva rodinné domy v Brně, Masarykovy čtvrti (1930)
   - Rodinný dům v Černé Hoře (1931)
   - Rodinný dům v Brně v Černých Polích (1931)
   - Vila v Přerově (1931)
   - Vila v Praze v Dejvicích (1931)
   - Vila v Brně v Masarykovy čtvrti (1931)
   - Dům lékaře v Rosicích (1932)
   - Dům lékaře v Buchlovicích (1932)
   - Vila v Brně v Masarykovy čtvrti (1932)
   - Přestavba vily v Hodoníně (1932)
   - Vila lékaře ve Žďáru (1933)
   - Vila lékaře v Pozořicích (1933)
   - Vila lékaře v Uherském Hradišti (1933)
   - Dům velkostatkáře, Dvůr Ostrý (1933–1934)
   - Rodinný dům v Prešově (1935).

   Vnitřní zařízení:
   - Salonek a herna Českého čtenářského spolku v Brně (1926)
   - Dva čtyřpokojové byty v Brně (1927
   - Úprava místností Nemoc. pojišť. obchodního gremia v Brně (1928)
   - Dva byty v Brně (1929)
   - Přestavba zařízení šestipokojového bytu v Brně (1929)
   - Vnitřní zařízení pětipokojového bytu v Brně (1930)
   - Vnitřní zařízení dvou bytů v Brně (1932)
   - Vnitřní zařízení bytu lékaře v Brně (1932)
   - Vnitřní zařízení bytu v Moravské Ostravě (1933)
   - Vnitřní zařízení bytu v České Třebové (1933)
   - Vnitřní zařízení dvou bytů v Brně (1933)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností firmy Tejkal v Brně (1933)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností firmy Rainer v Brně (1934)
   - Vnitřní zařízení obchodních místností v domě Ústřední banky Č. S. v Brně
   - Adaptace obchodu v Holešově (1935)
   - Vnitřní zařízení bufetu v Brně (1934).

   Různé:
   - Masarykův pomník ve Vsetíně (1925)
   - Hudební pavilon ve Znojmě (1925)
   - Kino v Břeclavi (1927)
   - Pomník v Holešově (1927)
   - Garáže v Luhačovicích (1927)
   - Náhrobek v Holešově (1928
   - Masarykův pomník v Kopřivnici (1930)
   - Architektonická úprava Vranovské přehrady (soutěžní návrh) (1931)
   - Atelier umělce v Praze Karlíně (1931)
   - Náhrobek v Jemnici (1933)
   - Chata u Nedvědice (1933)
   - Přestavba velkostatku, Okarec (1933–1934)
   - Obelisk státní vlajky v Košicích (1935).


  • zaměstnání

   pracovník Zemské správy politické v Brně (od roku 1921),
   vlastní projekční kancelář v Brně (30. léta 20. století),
   přednosta technického oddělení města Košic (od roku 1935),
   profesor na Vysoké škole technické v Košicích (od roku 1938) - částečně v Turčanském Sv. Martině a také v Bratislavě,
   odchod do Brna (1947),
   profesor a vedoucí katedry pozemního stavitelství na fakultě architektury VUT v Brně; děkan (1. 10. 1953 – 30. 11. 1955) a prorektor,
   vynucený odchod do penze (1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců a později Devětsil,
   účast na mezinárodních výstavách architektury - v Curychu, Utrechtu, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Paříži,
   Svaz architektů ČSSR


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skupina 69, řada 6, hrob č. 480–481


  • obrazy

   Miloslav Kopřiva. Zdroj: Archiv VUT v Brně. Miloslav Kopřiva. Fotografii poskytl pan Vít Mádr, děkujeme. Miloslav Kopřiva ve funkci děkana Fakulty pozemního stavitelství. Fotografii poskytl pan Vít Mádr, děkujeme. Ateliér Miloslava Kopřivy na Dominikánském náměstí (20. léta 20. století). Fotografii poskytl pan Vít Mádr, děkujeme. Rodný dům Miloslava Kopřivy v Pisárkách (fotografie z roku 1931). Fotografii poskytl pan Vít Mádr, děkujeme. Přístavba Sanatoria Tišnov, jíž autorem je Miloslav Kopřiva (rok 1930). Fotografii poskytl pan Vít Mádr, děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Miloslav Kopřiva"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Galerie brněnských osobností"


  • osoby

   František Korvas
   asistent Emanuel Toman
   objednal si návrh cukrárny a kavárny


  • partneři

   Anna Kopřivová (Leherová)
   sňatek: 23. 4. 1926


  • děti

   Eva Mádrová (Kopřivová)


  • ulice

   Chládkova
   bydliště


  • stavby

   Obchodní dům Baťa
   Česká 4/160
   architekt
   Jas
   Dukelská třída 9/11 (čp. 49/39)
   autor projektu přístavby kina
   Úrazová nemocnice v Brně
   Ponávka 6/139
   projektant rehabilitační budovy
   Sokolovna
   Svratecká 11/198
   autor projektu
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva


  • autor

   MŠ, blat


Aktualizováno: 24. 08. 2017

Miloslav Kopřiva. Zdroj: Archiv VUT v Brně.