Internetová encyklopedie dějin města Brna

Růžena Reichstädterová

  Růžena Reichstädterová


  • * 9.9.1872 Brno – † 30.11.1928 Prostějov


  • ředitelka škol; senátorka NS RČS


  • rodné jméno

   Vrlová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V otázkách školských reforem byla zvána jako znalkyně do ministerstva školství.
   Byla velice oblíbená, „vynikala klidem, dobrotou srdce, rozšafností a pracovitostí“.

  • příčina úmrtí

   zemřela náhle


  • bydliště

   Prostějov


  • vzdělání

   ústav pro vzdělávání učitelek v Brně


  • zaměstnání

   ředitelka první dívčí školy měšťanské v Prostějově

  • politická orientace

   strana čsl. národněsocialistická

  • odborné a zájmové organizace

   starostka spolku moravských učitelek,
   jednatelka Červeného kříže,
   od roku 1919 do předčasné smrti členka obecního zastupitelstva v Prostějově,
   členka místního školního výboru v Prostějově


  • hrob

   Prostějov, Městský hřbitov, skup. 1, řada 1, hrob č. 41


  • poznámky

   V publikaci o hřbitově v Prostějově je její příjmení napsáno v podobě „Reichstädtrová“.
   Její otec, Josef Vrla, byl v Brně národnostně a politicky činný, brzy se přestěhovali do Prostějova. Růžena Reichstädterová se snažila o praktickou výchovu a vzdělávání širokých lidových mas, především o vybudování povinných pokračovacích kurzů pro mládež, která dovršila 14 let. Dala podnět k zavedení večerních kurzů pro dělnické ženy a služebné, které se staly základem proslulé rodinné školy v Prostějově.
   V roce 1925 byla zvolena členkou senátu Národního shromáždění, pracovala v kulturním výboru. Senát uctil její památku na své schůzi 30. 1. 1929, bezprostředně po její smrti byl odeslán rodině soustrastný telegram a na pohřeb zaslán věnec.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Ženy v parlamentních volbách první Československé republiky"
   "www.psp.cz"
   "100 let Městského hřbitova v Prostějově"


  • partneři

   Rostislav František Reichstädter
   sňatek: 1895


  • rodiče

   Josef Vrla


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 08. 2018