Růžena Reichstädterová

* 9.9.1872 Brno – † 30.11.1928 Prostějov


ředitelka škol; senátorka NS RČS


rodné jméno

Vrlová


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V otázkách školských reforem byla zvána jako znalkyně do ministerstva školství.
Byla velice oblíbená, „vynikala klidem, dobrotou srdce, rozšafností a pracovitostí“.


příčina úmrtí

zemřela náhle


bydliště

Prostějov


vzdělání

ústav pro vzdělávání učitelek v Brně


zaměstnání

ředitelka první dívčí školy měšťanské v Prostějově


politická orientace

strana čsl. národněsocialistická


odborné a zájmové organizace

starostka spolku moravských učitelek,
jednatelka Červeného kříže,
od roku 1919 do předčasné smrti členka obecního zastupitelstva v Prostějově,
členka místního školního výboru v Prostějově


hrob

Prostějov, Městský hřbitov, skup. 1, řada 1, hrob č. 41


poznámky

V publikaci o hřbitově v Prostějově je její příjmení napsáno v podobě „Reichstädtrová“.
Její otec, Josef Vrla, byl v Brně národnostně a politicky činný, brzy se přestěhovali do Prostějova. Růžena Reichstädterová se snažila o praktickou výchovu a vzdělávání širokých lidových mas, především o vybudování povinných pokračovacích kurzů pro mládež, která dovršila 14 let. Dala podnět k zavedení večerních kurzů pro dělnické ženy a služebné, které se staly základem proslulé rodinné školy v Prostějově.
V roce 1925 byla zvolena členkou senátu Národního shromáždění, pracovala v kulturním výboru. Senát uctil její památku na své schůzi 30. 1. 1929, bezprostředně po její smrti byl odeslán rodině soustrastný telegram a na pohřeb zaslán věnec.


prameny, literatura

partneři

rodiče

Menš


Aktualizováno: 18. 08. 2018