František Šereda

* 2.3.1904 – † 23.6.1944 Netín u Velkého Meziříčí


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v úmrtním protokolu města Brna je uvedeno jako místo úmrtí „gestapo“ a pouze datum zpopelnění v Krematoriu města Brna 30. 6. 1944


příčina úmrtí

zastřelen v lese


bydliště

Praha, Vinohradská 1438/70


zaměstnání

továrník


poznámky

V úmrtním protokolu je u většiny údajů uveden otazník (-Menš).

Na pamětní desce v Praze, Vinohradská 1438/70, je v úvodu uvedeno:
„Z tohoto domu odešli, aby se více nevrátili //
a stali se obětí německé zvůle: //
František Vladyka uzenářský dělník //
* 30. VIII. 1919, zatčen 5. XI. 1941, zemř. 19. III. 1942 //
v koncentračním táboře Mauthausenu. //
František Šereda továrník //
* 2. III. 1904 a byl dne 23. VI. 1944 zastřelen //
v Netínském lese u Vel. Meziříčí. //
Ing. Ferd. Blavic ředitel průmysl. školy //
* 16. VII. 1888, zatčen 6. VII. 1944, zemř. 9. I. 1945 //
v koncentračním táboře v Litoměřicích. //Menš


Aktualizováno: 22. 06. 2013