Karel Moravec ml.

* 2.6.1890 Dvůr Králové nad Labem


známý český brněnský hoteliér; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň
dítě osobnosti: Karel Moravec


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 27. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pokračující protiněmecké jednání k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


bydliště

Brno:
- U kasárny 6/8
- Solniční 15/17


zaměstnání

hoteliér - majitel hotelu Slavia v Brně, U solnice 15/17


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
Český veslařský klub v Brně


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 14. dragounského pluku. Zajat: 8. 8. 1915, Luck. Do čs. legie v Rusku zařazen 11. 8. 1917, 3. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 16. 12. 1920, poslední útvar: 1. jízdní pluk, poslední hodnost: desátník. Demobilizován.
Za nacistické okupace odsouzen stanným soudem v Brně k předání gestapu a zabavení veškerého majetku.

ulice

U kasárny
bydliště (dnes Besední) Solniční
bydliště


stavby

Hotel Slavia
Solniční 15/17 (čp. 243)
majitel hotelu


MJ, Menš


Aktualizováno: 26. 08. 2021