Karel Moravec ml.

* 2.6.1890 Dvůr Králové nad Labem


známý český brněnský hoteliér
válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň
dítě osobnosti: Karel Moravec


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 27. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pokračující protiněmecké jednání k předání gestapu a zabavení veškerého majetku, poté byl dne 21. 1. 1942 deportován do KT Mauthausen, dne 9. 11. 1942 do KT Dachau


bydliště

Brno:
- U kasárny 6/8
- U solnice 15/17,
Náměšť nad Oslavou (doloženo v roce 1951)


zaměstnání

hoteliér - majitel hotelu Slavia v Brně, U solnice 15/17,
po roce 1948 byl zaměstnán jako dělník


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
Český veslařský klub v Brně


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 14. dragounského pluku. Zajat: 8. 8. 1915, Luck. Do čs. legie v Rusku zařazen 11. 8. 1917, 3. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 16. 12. 1920, poslední útvar: 1. jízdní pluk, poslední hodnost: desátník. Demobilizován.

Za nacistické okupace odsouzen stanným soudem v Brně k předání gestapu a zabavení veškerého majetku. Během války byl vězněn v KT Mauthausen (pod č. 2763) a Dachau (pod č. 39433), odkud se vrátil 23. 5. 1945 do Brna.
partneři

Anastazie Moravcová (Schreiberová)
(manželství rozloučeno dle rozsudku okresního soudu civilního v Brně ze dne 13. 5. 1950)
ulice

U kasárny
bydliště (dnes Besední) U solnice (Salzamtgasse)
bydliště před i po válce (dnes Solniční)


stavby

Hotel Slavia
Solniční 15/17 (čp. 243)
majitel hotelu


MJ, Menš, LucKub


Aktualizováno: 14. 03. 2023