Jiří František Chaloupecký

* 28.2.1890 Dolní Počernice u Prahy – † 10.4.1922 Praha, nemocnice u Milosrdných bratří


organizátor dělnické tělovýchovy, zakladatel FDTJ, iniciátor první spartakiády


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Autor spolkového pozdravu "Práci čest!", propagátor esperanta a ida.
V roce 1911 založil Dělnické sdružení esperantské, do esperanta přeložil Internacionálu. Pracoval na slovníku esperanta a ida.


bydliště

Běchovice,
Česká Třebová, Tylova č. 751 u Janelů,
Praha (od roku 1920)


vzdělání

1902–1903 měšťanská škola v Praze,
do roku 1906 vyšší čes. reálka v Praze-Karlíně,
v roce 1914 maturita na reálce v Praze-Karlíně


jiné pocty

jeho urna střežena pietně FDTJ, pak uložena v Národním památníku na Žižkově


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1906 u c.k. státních drah v Praze,
před válkou působil u drah v České Třebové,
za války železniční poddůstojník,
po válce působil v Praze na Ředitelství státních drah


politická orientace

Soc. demokratická strana - levice, zastánce socialismu


odborné a zájmové organizace

v roce 1913 založil Monistický svaz bezvěrců,
působil v dělnické tělovýchovné organizaci SDTJ,
od roku 1921 FDTJ,
zabýval se výchovou a vzděláním dělníků,
založil ústřední časopis FDTJ "Výboj",
organizátor 1. spartakiády 19. a 26. 6. 1921 v Praze na Maninách


hrob

urna střežena pietně FDTJ, pak uložena v Národním památníku na Ž


poznámky

V Brně doložen jako účastník zemské konference DTJ v Brně dne 3. 4. 1921.
ÚV ČSTV uděloval za tvůrčí práci v tělesné výchově medaili J. F. Chaloupeckého a na jeho počest se konal také lehkoatletický závod FPT, Memoriál J. F. Chaloupeckého.


pojmenované uliceAktualizováno: 24. 02. 2018