Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jiří František Chaloupecký

  Jiří František Chaloupecký


  • * 28.2.1890 Dolní Počernice u Prahy – † 10.4.1922 Praha, nemocnice u Milosrdných bratří


  • organizátor dělnické tělovýchovy, zakladatel FDTJ, iniciátor první spartakiády


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Autor spolkového pozdravu "Práci čest!", propagátor esperanta a ida.
   V roce 1911 založil Dělnické sdružení esperantské, do esperanta přeložil Internacionálu. Pracoval na slovníku esperanta a ida.


  • bydliště

   Běchovice,
   Česká Třebová, Tylova č. 751 u Janelů,
   Praha (od roku 1920)


  • vzdělání

   1902–1903 měšťanská škola v Praze,
   do roku 1906 vyšší čes. reálka v Praze-Karlíně,
   v roce 1914 maturita na reálce v Praze-Karlíně

  • jiné pocty

   jeho urna střežena pietně FDTJ, pak uložena v Národním památníku na Žižkově


  • dílo

   zobrazit Od roku 1910 publikoval v soc. demokratickém tisku, v Tělocvičném ruchu, v časopisech Předvoj a Výboj. Založil a redigoval "Ilustrované přednášky pro dělnické samouky".

   Publikační činnost:
   - Základy českého pravopisu (vydal pod pseudonymem Jiří Ráz).
   - Řečnická technika (pod pseudonymem Antonín Knobloch).
   - Koloběh sil a hmot v živém těle (posmrtně byla vydána příručka, která vyšla pod jeho vlastním jménem).


  • zaměstnání

   od roku 1906 u c.k. státních drah v Praze,
   před válkou působil u drah v České Třebové,
   za války železniční poddůstojník,
   po válce působil v Praze na Ředitelství státních drah

  • politická orientace

   Soc. demokratická strana - levice, zastánce socialismu

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1913 založil Monistický svaz bezvěrců,
   působil v dělnické tělovýchovné organizaci SDTJ,
   od roku 1921 FDTJ,
   zabýval se výchovou a vzděláním dělníků,
   založil ústřední časopis FDTJ "Výboj",
   organizátor 1. spartakiády 19. a 26. 6. 1921 v Praze na Maninách


  • hrob

   urna střežena pietně FDTJ, pak uložena v Národním památníku na Ž


  • poznámky

   V Brně doložen jako účastník zemské konference DTJ v Brně dne 3. 4. 1921.
   ÚV ČSTV uděloval za tvůrčí práci v tělesné výchově medaili J. F. Chaloupeckého a na jeho počest se konal také lehkoatletický závod FPT, Memoriál J. F. Chaloupeckého.


  • pojmenované ulice

   Chaloupeckého náměstí (Ponava)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Půl století FDTJ (FRTJ) - FPT"
   "Dělnické tělovýchovné hnutí na Brněnsku v letech 1921–1923"
   "Pozůstalost J. F. Chaloupeckého z let 1890–1922"
   "Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu"
   "Jiří František Chaloupecký"


  • autor


Aktualizováno: 24. 02. 2018