Ing. Jaroslav Jáchymek

* 8.9.1884 Olšany (okres Vyškov)


komerční rada a podnikatel staveb


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

generální konsul království bulharského (v roce 1933)


bydliště

Olšany čp. 66 (rodný dům),
Hranice, Františka Josefa 18 (v době sňatku)


vzdělání

1908 - odbor stavebního inženýrství na ČVŠT v Brně


dílo

Vypracoval projekty a plány na koupaliště v Letovicích v součinnosti s dr. Františkem Vojtou; bazénů 50 x 20 metrů bylo v té době (koupaliště otevřeno 29. 6. 1933) v republice málo, pořádaly se zde i mezinárodní závody, jezdili sem významné osobnosti té doby (herci Věra Ferbasová, Ladislav Pešek, výtvarník Milan Zezula, architekt Bedřich Rozehnal a další).
Při stavbě tzv. německé dálnice (Vratislav - Brno - Vídeň) se podílel na stavebním dílu 2c (Brno-Bosonohy - železniční trať Brno-Jihlava u Troubska) spolu se stavitelem Engelbertem Weissem. Stavba jim byla zadána v květnu 1939 a zahájena byla v červnu 1939. Délka úseku činila 2 042 metrů.


zaměstnání

vrchní tovární inženýr v Hranicích (doloženo v roce 1912),
technická kancelář a podnikatelství staveb v Brně


poznámky

Ing. Jáchymek měl pronajatý kamenolom v Lulči, v létě 1935 zde vytryskl náhle tak silný pramen vody, že během tří dnů byl lom zaplaven (později zde vzniklo koupaliště).
Při stavbě tzv. německé dálnice (Vratislav - Brno - Vídeň) se podílel na stavebním dílu 2c (Brno-Bosonohy - železniční trať Brno-Jihlava u Troubska) spolu se stavitelem Engelbertem Weissem. Stavba jim byla zadána v květnu 1939 a zahájena byla v červnu 1939. Délka úseku činila 2 042 metrů.
Firma „Lulečské spojené kamenolomy Ing. Jaroslav Jáchymek společnost s ručením omezeným se sídlem v Brně, Obilní trh 4“ byla znárodněna vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 6. 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
Kamenolom v Lulči pozvedl ing. Jáchymek využitím moderní techniky a nových postupů (komorové odstřely při dobývání suroviny), zaměřoval se především na výrobu dlažebních kostek a obrubníků, zaměstnával až 250 pracovníků.osoby

Hubert Lamplota
H. Lamplota si objednal u ing. Jáchymka projekt koupaliště v Letovicích František Vojta
spolupráce při projektování koupaliště v Letovicích


partneři

Milada Jáchymková (Křivá)
sňatek: 22. 10. 1912, Brno (kostel sv. Tomáše)ulice

Obilní trh
dům č. 4, sídlo technické kanceláře


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 12. 04. 2019