Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Jáchymek

  Ing. Jaroslav Jáchymek


  • * 8.9.1884 Olšany (okres Vyškov)


  • komerční rada a podnikatel staveb


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   generální konsul království bulharského (v roce 1933)


  • bydliště

   Olšany čp. 66 (rodný dům),
   Hranice, Františka Josefa 18 (v době sňatku)


  • vzdělání

   1908 - odbor stavebního inženýrství na ČVŠT v Brně


  • dílo

   Vypracoval projekty a plány na koupaliště v Letovicích v součinnosti s dr. Františkem Vojtou; bazénů 50 x 20 metrů bylo v té době (koupaliště otevřeno 29. 6. 1933) v republice málo, pořádaly se zde i mezinárodní závody, jezdili sem významné osobnosti té doby (herci Věra Ferbasová, Ladislav Pešek, výtvarník Milan Zezula, architekt Bedřich Rozehnal a další).
   Při stavbě tzv. německé dálnice (Vratislav - Brno - Vídeň) se podílel na stavebním dílu 2c (Brno-Bosonohy - železniční trať Brno-Jihlava u Troubska) spolu se stavitelem Engelbertem Weissem. Stavba jim byla zadána v květnu 1939 a zahájena byla v červnu 1939. Délka úseku činila 2 042 metrů.


  • zaměstnání

   vrchní tovární inženýr v Hranicích (doloženo v roce 1912),
   technická kancelář a podnikatelství staveb v Brně


  • poznámky

   Ing. Jáchymek měl pronajatý kamenolom v Lulči, v létě 1935 zde vytryskl náhle tak silný pramen vody, že během tří dnů byl lom zaplaven (později zde vzniklo koupaliště).
   Při stavbě tzv. německé dálnice (Vratislav - Brno - Vídeň) se podílel na stavebním dílu 2c (Brno-Bosonohy - železniční trať Brno-Jihlava u Troubska) spolu se stavitelem Engelbertem Weissem. Stavba jim byla zadána v květnu 1939 a zahájena byla v červnu 1939. Délka úseku činila 2 042 metrů.
   Firma „Lulečské spojené kamenolomy Ing. Jaroslav Jáchymek společnost s ručením omezeným se sídlem v Brně, Obilní trh 4“ byla znárodněna vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 6. 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
   Kamenolom v Lulči pozvedl ing. Jáchymek využitím moderní techniky a nových postupů (komorové odstřely při dobývání suroviny), zaměřoval se především na výrobu dlažebních kostek a obrubníků, zaměstnával až 250 pracovníků.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hubert Lamplota
   H. Lamplota si objednal u ing. Jáchymka projekt koupaliště v Letovicích František Vojta
   spolupráce při projektování koupaliště v Letovicích


  • partneři

   Milada Jáchymková (Křivá)
   sňatek: 22. 10. 1912, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Karel Jáchymek
   Marie Jáchymková (Oplocká)


  • ulice

   Obilní trh
   dům č. 4, sídlo technické kanceláře


  • související odkazy

   mapa
   Matriční záznam


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 12. 04. 2019