Milan Uherek

* 23.12.1925 Bzenec


sbormistr, skladatel a pedagog
partner osobnosti: Jiřina Uherková


národnost

česká


vzdělání

reálné gymnázium v Přerově,
filozofická a pedagogická fakulta MU v Brně - filozofie, český jazyk, hudební věda a hudební výchova (1945–1950),
kurz kompozice při JAMU v Brně, skladba u Viléma Petrželky a sbormistrovství u Viléma Steinmanna


zaměstnání

vedoucí vychovatel zahraniční mládeže v Brně (1952–1953),
sbormistr, skladatel, pedagog v Liberci


odborné a zájmové organizace

dětský pěvecký sbor Severáček

Aktualizováno: 26. 11. 2015