Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Uherek

  Milan Uherek


  • * 23.12.1925 Bzenec


  • sbormistr, skladatel a pedagog
   partner osobnosti: Jiřina Uherková


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Přerově,
   filozofická a pedagogická fakulta MU v Brně - filozofie, český jazyk, hudební věda a hudební výchova (1945–1950),
   kurz kompozice při JAMU v Brně, skladba u Viléma Petrželky a sbormistrovství u Viléma Steinmanna


  • zaměstnání

   vedoucí vychovatel zahraniční mládeže v Brně (1952–1953),
   sbormistr, skladatel, pedagog v Liberci

  • odborné a zájmové organizace

   dětský pěvecký sbor Severáček


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jiřina Uherková (Nyklová)


  • autor


Aktualizováno: 26. 11. 2015