Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Rohan

  Jindřich Rohan


  • * 14.5.1919 Brno – † 14.2.1978 Praha


  • dirigent a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně,
   studium dirigování na konzervatoři v Brně, poté u Metoda Doležila na konzervatoři v Praze (1945–1947) a u Roberta Brocka, Aloise Klímy a Karla Ančerla na AMU v Praze (1947–1950),
   zároveň soukromý žák Václava Talicha


  • zaměstnání

   příslušník československých zahraničních jednotek v Anglii a ve Francii (2. světová válka),
   korepetitor opery Národního divadla v Praze (1947–1950),
   šéfdirigent Symfonického orchestru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1950–1954),
   dirigent-asistent Václava Smetáčka v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (od roku 1954, poté druhý dirigent 1957–1978),
   šéfdirigent rozhlasového orchestru v Reykjavíku na Islandu (1961/1962),
   pedagog na AMU v Praze (od roku 1960)


  • poznámky

   V průběhu své umělecké kariéry dosáhl řady úspěchů v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Island, Japonsko, USA). Byl umělcem velmi široce vzdělaným a mimořádně pracovitým; v jeho dirigentských kreacích většinou převládal intelekt nad ryze muzikální spontaneitou.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Robert Brock
   učitel


  • autor


Aktualizováno: 29. 11. 2013