prof. PhDr. Stanislav Sahánek

* 15.6.1883 Trávník (dnes Kroměříže, okres Kroměříž) – † 27.2.1942 Mauthausen


germanista, působící na brněnských středních školách, na Filozofické fakultě v Bratislavě a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: na české straně byl první osobností, která se zabývala systematicky německy psanou literaturou na Moravě


zajímavé okolnosti

Stanislav Sahánek byl na české straně první osobností, která se zabývala systematicky německy psanou literaturou na Moravě. Jeho „Přehledné dějiny německého písemnictví" se staly první, a na dlouhou dobu jedinou, publikací tohoto druhu.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Trávník čp. 41 (rodný dům),
Brno, Soukenická 6,
Brno-Žabovřesky, Pod tabulkou 91


vzdělání

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži,
1902–1907 slavistika a germanistika na Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1925 získal v Brně titul PhDr., 1935 se habilitoval pro obor dějiny německé literatury na Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě)


vyznamenání a pocty

Pamětní odznak II. národního odboje in memoriam (1949)


jiné pocty

in memoriam jmenován 26. 8. 1947 řádným profesorem pro obor dějin německé literatury na FF MU s účinností od 1. 1. 1942,
in memoriam jmenován ředitelem gymnázia (1947),
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

zobrazit


zaměstnání

gymnaziální profesor v Uherském Hradišti a Třebíči,
státní reálné gymnázium v Brně, Křenová ulice č. 36, státní gymnázium v Brně, Legionářská ulice,
lektor jazyka německého na FF MU (1939),
1947 in memoriam jmenován řádným profesorem pro obor dějin německé literatury na FF MU


odborné a zájmové organizace

Muzejní spolek


poznámky

zapojen do odboje v Obraně národa, gestapem zatčen 23. 12. 1941




partneři

Marie Sahánková (Košťálová)
sňatek: 20. 11. 1909, Praha-Vinohrady (kostel sv. Ludmily)




ulice

Pod tabulkou
bydliště (dnes Čajkovského) Soukenická
bydliště v letech 1919–1934


osoba na objektech

oběti okupace FF MU
pamětní deska: Arne Nováka 1/01 oběti okupace
pamětní deska: Křenová 36/02 učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš, Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019