Emil Hába

* 21.5.1900 Vizovice – † 12.2.1982 Uherský Brod


varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog


národnost

česká


vzdělání

1916–1619 studium na varhanické škole v Brně - u Leoše Janáčka - intonace, harmonie, hudební teorie a technika varhanní hry,
státní zkoušky ze sborového zpěvu, klavíru a varhan (1930)


dílo

zobrazit


zaměstnání

klavírista a ředitel kůru u hraběte Dubského v Lysicích u Boskovic (1919–1920),
vojenská služba - u plukovní dechové hudby,
ředitel kůru, varhaník a učitel hudební výchovy na reálném gymnáziu, později na jedenáctileté střední škole v Uherském Brodu (od roku 1922),
kolaudátor varhan


odborné a zájmové organizace

hra na harmonium, housle, varhany,
spoluzakladatel hudebního spolku Dvořák v Uherském Brodu (1926)


poznámky

Vedl též chrámový sbor, který patřil k nejlepším na Moravě; účinkoval s ním i v Praze. Byl aktivně zapojen do kulturního života Uherského Brodu a celého kraje – kromě pořádání samostatných varhanních koncertů (uskutečnil jich na dvě stovky) se podílel na organizaci Slováckých festivalů dechových hudeb.
Nezanedbatelná je jeho skladatelská činnost: vytvořil kolem stovky opusů chrámové i světské hudby, především varhanní skladby, písně, orchestrální sbory, úpravy slováckých lidových písní a koled. Napsal také tři latinské a čtyři české mše (některé z nich vánoční).osoby

Leoš Janáček
profesor


partneři

Drahomíra Hábová (Veselá)
sňatek: 1925 v Uherském Brodu


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 4915, Matrika narozených Vizovice 1886–1901, s. 245–246.Aktualizováno: 08. 02. 2020