Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Hába

  Emil Hába


  • * 21.5.1900 Vizovice – † 12.2.1982 Uherský Brod


  • varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1916–1619 studium na varhanické škole v Brně - u Leoše Janáčka - intonace, harmonie, hudební teorie a technika varhanní hry,
   státní zkoušky ze sborového zpěvu, klavíru a varhan (1930)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   klavírista a ředitel kůru u hraběte Dubského v Lysicích u Boskovic (1919–1920),
   vojenská služba - u plukovní dechové hudby,
   ředitel kůru, varhaník a učitel hudební výchovy na reálném gymnáziu, později na jedenáctileté střední škole v Uherském Brodu (od roku 1922),
   kolaudátor varhan

  • odborné a zájmové organizace

   hra na harmonium, housle, varhany,
   spoluzakladatel hudebního spolku Dvořák v Uherském Brodu (1926)


  • poznámky

   Vedl též chrámový sbor, který patřil k nejlepším na Moravě; účinkoval s ním i v Praze. Byl aktivně zapojen do kulturního života Uherského Brodu a celého kraje – kromě pořádání samostatných varhanních koncertů (uskutečnil jich na dvě stovky) se podílel na organizaci Slováckých festivalů dechových hudeb.
   Nezanedbatelná je jeho skladatelská činnost: vytvořil kolem stovky opusů chrámové i světské hudby, především varhanní skladby, písně, orchestrální sbory, úpravy slováckých lidových písní a koled. Napsal také tři latinské a čtyři české mše (některé z nich vánoční).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   profesor


  • partneři

   Drahomíra Hábová (Veselá)
   sňatek: 1925 v Uherském Brodu


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 4915, Matrika narozených Vizovice 1886–1901, s. 245–246.


  • autor


Aktualizováno: 08. 02. 2020