Internetová encyklopedie dějin Brna

Ota Fric

  PhDr. Ota Fric


  • * 20.6.1901 Praha – † 16.1.1988 Zlín


  • muzikolog a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1912–1919 gymnáziu v Praze,
   1919–1924 Univerzita Karlova v Praze - francouzský jazyk a hudební věda (1930 titul PhDr. - disertace na téma: České libreto)


  • zaměstnání

   pedagog na gymnáziu v Trenčíně (1925–1928) a v Kroměříži (1928–1948),
   zemský školní inspektor v Brně (1948–1949) a ve Zlíně,
   1949–1956 pracovník školského odboru Krajského národního výboru,
   1956–1961 ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů

  • odborné a zájmové organizace

   vedoucí hudební sekce Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí


  • poznámky

   Od roku 1932 spolupracoval s Lidovými novinami a s řadou regionálních periodik: Informace, Hlas lidu, Kroměřížan, Reportáž aj.
   Vypracoval řadu bibliografických a hudebně historických prací vztahujících se k regionu Kroměřížska a Zlínska.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 11. 01. 2019