PhDr. Ota Fric

* 20.6.1901 Praha – † 16.1.1988 Zlín


muzikolog a pedagog


národnost

česká


vzdělání

1912–1919 gymnáziu v Praze,
1919–1924 Univerzita Karlova v Praze - francouzský jazyk a hudební věda (1930 titul PhDr. - disertace na téma: České libreto)


zaměstnání

pedagog na gymnáziu v Trenčíně (1925–1928) a v Kroměříži (1928–1948),
zemský školní inspektor v Brně (1948–1949) a ve Zlíně,
1949–1956 pracovník školského odboru Krajského národního výboru,
1956–1961 ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů


odborné a zájmové organizace

vedoucí hudební sekce Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí


poznámky

Od roku 1932 spolupracoval s Lidovými novinami a s řadou regionálních periodik: Informace, Hlas lidu, Kroměřížan, Reportáž aj.
Vypracoval řadu bibliografických a hudebně historických prací vztahujících se k regionu Kroměřížska a Zlínska.
Aktualizováno: 11. 01. 2019