František Skoumal

* 21.9.1901 Lukov (okres Kroměříž) – † 17.3.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Přerov, Smetanova 3


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
Junácký kříž Za vlast 1938–1945, zlatý stupeň (udělen v říjnu 1946 velitelem Hanácké oblasti Junáka v Kroměříži),
Pamětní odznak druhého národního odboje in memoriam (udělen ministrem vnitra 5. 5. 1949, číslo matriky 4086),
čestné členství DSK Viktoria Přerov in memoriam (uděleno 2. 2. 1947 za zásluhy o rozvoj klubu),
jmenován ředitelem Státního reálného gymnasia v Holešově in memoriam s účinností od 28. 10. 1941 (dekretem Zemské školní rady v Brně z 30. 4. 1947)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace z řad pedagogů a absolventů gymnázia v Přerově,
v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni


zaměstnání

profesor, státní reálné gymnázium v Přerově (vyučoval zeměpis a tělocvik)


odborné a zájmové organizace

podílel se na kulturním, společenském a sportovním životě v Přerově,
vedl klub DSK Viktoria Přerov,
v roce 1937 založil na přerovském gymnáziu oddíl Junáků - Skautů (oblastní velitel v Přerově)


pojmenováno

skautské „Středisko Profesora Skoumala Přerov“


poznámky

Zapojil se do odboje v Obraně národa v Přerově, pracoval jako spojka Junáka na tuto organizaci. Podílel se zvláště na posilování národního vědomí především mladých lidí. Gestapem zatčen 3. 10. 1941 v Přerově, vězněn v Brně ve věznici Pod kaštany, odtud transportován do Osvětimi, kde 17. 3. 1942 zahynul.
(Informace pro naši encyklopedii doplnila rodina Skoumalova, děkujeme.)prameny, literatura
osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2022