PhDr. et RNDr. Jaroslav Pavlíček, CSc.

* 2.3.1919 Brno-Řečkovice


vysokoškolský učitel, autor řady učebních textů pro posluchače vysokých škol; sportovec - atletika, odbíjená, stolní tenis


bydliště

Brno-Řečkovice, Malíkova 7


vzdělání

1932–1936 první československá státní reálka v Brně,
1936–1939 Vzdělávací kurz pro učitelství tělocviku na středních školách při MU v Brně, 1945–1946 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně - tělesná výchova-zeměpis (1946 titul RNDr., 1969 CSc., 1970 PhDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1945– profesor na středních školách (Jevíčko, Telč, Bučovice, Brno),
1951–1979 katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol,
SK Řečkovice


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Šedesátiny Jaroslava Pavlíčka"
MJ, Kal


Aktualizováno: 19. 01. 2020