Internetová encyklopedie dějin Brna

Bedřich Lacina

  Ing. Bedřich Lacina


  • * 4.3.1884 Místek


  • technický rada Zemského úřadu v Brně; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Před začátkem první světové války působil jako technický přednosta státního ředitelství pro vodní stavby na Krymu v Rusku. Po vypuknutí války jako příslušník nepřátelského státu (Rakousko-Uherska) ihned, dne 1. 9. 1914, vstoupil do ruské armády.


  • bydliště

   Místek,
   Krym (Rusko),
   Brno Lerchova 36


  • vzdělání

   vysokoškolské


  • zaměstnání

   úředník

  • odborné a zájmové organizace

   stálý přísežný soudní znalec Vrchního soudu v Brně pro vyvlastňování za účelem zřizování a provozování drah a k vyšetřování odškodného za vyvlastňování práv a děl vodních,
   přísedící Rozhodčího soudu Úrazové pojišťovny dělnické v Brně


  • poznámky

   Karta ve www.vuapraha.cz obsahuje jen velmi málo údajů.
   Domovská obec: Rusko.
   Nebyl zajat (viz: Zajímavé okolnosti -Menš). Do ruské armády zařazen 1. 9. 1914 jako pracovník. Konec v čs. legii v Rusku 2. 7. 1919, útvar neuveden, poslední hodnost: pracovník. Vrátil se do vlasti.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Lerchova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 08. 2011