Ing. Bedřich Lacina

* 4.3.1884 Místek


technický rada Zemského úřadu v Brně; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Před začátkem první světové války působil jako technický přednosta státního ředitelství pro vodní stavby na Krymu v Rusku. Po vypuknutí války jako příslušník nepřátelského státu (Rakousko-Uherska) ihned, dne 1. 9. 1914, vstoupil do ruské armády.


bydliště

Místek,
Krym (Rusko),
Brno Lerchova 36


vzdělání

vysokoškolské


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

stálý přísežný soudní znalec Vrchního soudu v Brně pro vyvlastňování za účelem zřizování a provozování drah a k vyšetřování odškodného za vyvlastňování práv a děl vodních,
přísedící Rozhodčího soudu Úrazové pojišťovny dělnické v Brněpoznámky

Nebyl zajat (viz: Zajímavé okolnosti -Menš). Do ruské armády zařazen 1. 9. 1914 jako pracovník. Konec v čs. legii v Rusku 2. 7. 1919, útvar neuveden, poslední hodnost: pracovník. Vrátil se do vlasti.


ulice

Lerchova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, MJ


Aktualizováno: 05. 11. 2020