Čeněk Josef Landa

* 16.1.1888 Vídeň (Rakousko) – † 22.7.1974 Choustník, okr. Tábor


politik; generální tajemník Čs. strany křesťansko-sociální


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Wien XVI, Yppenplatz 2 (místo narození),
Brno,
Veselí na Lužnicí, Jiráskova (A. Jiráska) 386/I


vzdělání

škola ve Veselí nad Lužnicí,
ve Vídni se učil mechanikem


dílo

- Promluvy před šikem. Ústřední rada Orla čsl., Brno 1922.
- Křesťanský socialismus průpravou ke křesťanskému solidarismu. Odborové sdružení křesťansko-sociální, Brno 1926.
- Pomůcka pro řečníky a řečnice křesťansko-sociální. Brno 1930.


zaměstnání

úředník


hrob

hřbitov ve Veselí nad Lužnicí


poznámky

Již v době pobytu ve Vídni se podílel na spolkovém životě v tamních českých kulturních a sociálních spolcích. Roku 1912 odešel do Brna jako funkcionář Odborového sdružení křesťanského dělnictva.
Od roku 1919 zastupoval Čs. stranu lidovou na brněnské radnici jako člen městské rady. V roce 1925 je doložen jako „úřadující II. radní“, člen městské rady, člen městského zastupitelstva za Československou stranu lidovou, člen Direktoria pro plynárnu a elektrárnu. V roce 1929 byl zvolen prvním náměstkem starosty města Brna.
Jako generální tajemník Odborového sdružení křesťansko-sociálního dělnictva v roce 1929 následoval předsedu Antonína Čuříka při odchodu z ČSL a spolu s ním založil samostatnou Čs. křesťansko-sociální stranu; ta se později přičlenila ke straně agrární, ale v roce 1936 se znovu osamostatnila.
V roce 1937 Čeněk Landa z části strany vytvořil samostatnou Národní křesťansko-sociální stranu, která se pokoušela neúspěšně o spolupráci s Československou stranou lidovou. Od roku 1946 působil jako organizační a propagační referent Ústřední politické kanceláře ČSL, později pracoval na národním výboru ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi.

(Informace doplnil a fotografie pro naši encyklopedii dne 11. 11. 2013 poskytl pan M. Landa, děkujeme.)
osoby

Antonín Čuřík
spolupracovníkulice

Neugasse (Nová)
sídlo kanceláře v domě č. 8 (dnes Lidická ulice), doloženo v letech 1925 a 1933


Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2015