Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Plch

  Antonín Plch


  • * 10.12.1813 – † 1892


  • nadučitel v Králově Poli


  • zaměstnání

   pedagog – Antonín Plch začal působit na královopolské škole v roce 1830, kdy jako sedmnáctiletý začal vypomáhat svému otci Františkovi (z Blanska), který působil v Králově Poli v letech 1804–1810 nejprve jako učitelský pomocník a potom od roku 1824 jako učitel (v letech 1810–1824 učil v Žebětíně),
   v roce 1847 se stal Antonín po otci, který odešel na odpočinek, řádným učitelem; na povolání se připravoval na normální hlavní škole v Brně a a učitelském kurzu (preparanda) při ní; v roce 1860 mu byl udělen titul „vzorný učitel“,
   v roce 1877, kdy byl už nadučitelem (jmenován 1872), začal psát školní kroniku (Hausprotokoll),
   v roce 1884 byl dán na vlastní žádost na trvalý odpočinek (místo něho nastoupil na školu manžel jeho dcery Štěpánky Václav Breit); při této příležitosti byl vyznamenán za padesátičtyřleté působení na královopolské škole Stříbrným záslužným křížem s korunou


  • poznámky

   Za jeho působení vyučovali na škole podučitelé Josef Kajtán (po roce 1850), podučitel Bedřich Kochol (1866) a učitel L. Svoboda (od roku 1872).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Václav Breit
   zeť


  • partneři

   Amalie Plchová


  • děti

   Marie Františka Amalie Breitová (Plchová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 22. 09. 2018