Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Smýkal

  PhDr. Josef Smýkal


  • * 19.9.1926 Vlčnov (okr. Uh. Hradiště) – † 28.12.2017 Brno


  • přední český odborník na tyflopedii (vzdělávání osob se zrakovým postižením); zakladatel Slepeckého muzea v Brně-Králově Poli


  • nej...

   Československo: vytvořil první zvukovou knihu pro nevidomé u nás (1960); založil první československou speciální (tyflopedickou) poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného věku (1977)

  • zajímavé okolnosti

   V 11 letech byl přijat do brněnského ústavu pro nevidomé, kde dokončil základní školu, naučil se Braillovu písmu a vyučil košíkářem. Věnoval se studiu hudby a po složení státní zkoušky ze hry na klavír na brněnské konzervatoři v roce 1947 z ústavu odešel.
   Založil pobočku České unie nevidomých a slabozrakých, poradnu pro rodiče nevidomých dětí.
   V roce 1959 začal natáčet první zvukové knihy u nás. Od roku 1990 vydával Brněnský občasník pro nevidomé (zanikl v roce 2007), přispíval do odborných časopisů.
   Celoživotně sbíral exempláře pomůcek pro potřeby nevidomých, které byly umístěny v oddělení pro slepeckou historii Technického muzea města Brna v Králově Poli, kam se Slepecké muzeum přestěhovalo (začátkem 90. let 20. století sídlilo v domku, který ve 30. letech 20. století věnoval nevidomým básník Josef Chaloupka).


  • cena města

   v oboru výchovy a vzdělání (2006)


  • vzdělání

   brněnská konzervatoř (absolvent v roce 1947),
   Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1966 obor speciální pedagogika),
   Karlova univerzita v Praze (1973 promován doktorem filozofie)

  • jiné pocty

   Cena Jihomoravského kraje (2011)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pedagog: Lidové školy umění, Základní škola pro nevidomé v Brně (kde později působil jako ředitel),
   1972–1987 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - externí učitel,
   1991–1993 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - externí učitel,
   1992–1999 zakladatel a vedoucí Slepeckého muzea v Brně


  • poznámky

   s manželkou vychoval 3 děti a strávili 68 let společného života


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   15. 2. 2016
   Výstava Kdo je Josef Smýkal
   zakladatel brněnského Slepeckého muzea
   5. 5. 1992
   Založení Slepeckého muzea FENES v Brně-Králově Poli
   zakladatel


  • autor

   MJ, Jord


Aktualizováno: 01. 05. 2020