PhDr. Josef Smýkal

* 19.9.1926 Vlčnov (okr. Uh. Hradiště) – † 28.12.2017 Brno


přední český odborník na tyflopedii (vzdělávání osob se zrakovým postižením); zakladatel Slepeckého muzea v Brně-Králově Poli


nej...

Československo: vytvořil první zvukovou knihu pro nevidomé u nás (1960); založil první československou speciální (tyflopedickou) poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného věku (1977)


zajímavé okolnosti

V 11 letech byl přijat do brněnského ústavu pro nevidomé, kde dokončil základní školu, naučil se Braillovu písmu a vyučil košíkářem. Věnoval se studiu hudby a po složení státní zkoušky ze hry na klavír na brněnské konzervatoři v roce 1947 z ústavu odešel.
Založil pobočku České unie nevidomých a slabozrakých, poradnu pro rodiče nevidomých dětí.
V roce 1959 začal natáčet první zvukové knihy u nás. Od roku 1990 vydával Brněnský občasník pro nevidomé (zanikl v roce 2007), přispíval do odborných časopisů.
Celoživotně sbíral exempláře pomůcek pro potřeby nevidomých, které byly umístěny v oddělení pro slepeckou historii Technického muzea města Brna v Králově Poli, kam se Slepecké muzeum přestěhovalo (začátkem 90. let 20. století sídlilo v domku, který ve 30. letech 20. století věnoval nevidomým básník Josef Chaloupka).


cena města

Brna, v oboru výchovy a vzdělání (2006)


vzdělání

brněnská konzervatoř (absolvent v roce 1947),
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1966 obor speciální pedagogika),
Karlova univerzita v Praze (1973 promován doktorem filozofie)


jiné pocty

Cena Jihomoravského kraje (2011)


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagog: Lidové školy umění, Základní škola pro nevidomé v Brně (kde později působil jako ředitel),
1972–1987 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - externí učitel,
1991–1993 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - externí učitel,
1992–1999 zakladatel a vedoucí Slepeckého muzea v Brně


poznámky

s manželkou vychoval 3 děti a strávili 68 let společného životastavby

Slepecké muzeum
Chaloupkova 7/587
většina muzejních exponátů pochází z jeho soukromé sbírky


události

15. 2. 2016
Výstava Kdo je Josef Smýkal
zakladatel brněnského Slepeckého muzea
30. 1. 2007
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2006
jeden z oceněných
5. 5. 1992
Založení Slepeckého muzea FENES v Brně-Králově Poli
zakladatel


MJ, Jord


Aktualizováno: 22. 02. 2022