Karel Zháněl

* 5.6.1865 Sebranice (okres Blansko) – † 24.11.1942 Brno


učitel, hudební pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

doplnil otcův hudební archiv a věnoval jej hudebnímu oddělení Moravského zemského muzea v Brně


bydliště

Sebranice čp. 133 (rodný dům),
Židenice čp. 300 (v době sňatku),
Brno, Karla Wawry 76


vzdělání

1880–1884 učitelský ústav v Brně - v hudbě a zpěvu žák Leoše Janáčka,
varhanický kurz v Brně (1891),
1887–1891 soukromé hodiny - harmonie u Jana Chmelíčka


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Židenicích (doloženo v roce 1891), ve Vranově u Brna (1891–1907) a v Brně-Komíně (1907–1928), poté ve výslužbě


poznámky

Dovolujeme si na tomto místě ocitovat hodnocení jeho vlastenecké výchovy: „O rodině Zhánělových se zmiňujeme navzdory tomu, že její členové nepocházeli z Komína a ani jejich odbojové zapojení s touto lokalitou přímo nesouviselo. V době působení Karla Zháněla ve funkci řídicího učitele však prožili kratší či delší dobu právě zde a nevšednost jimi vyvíjené protinacistické aktivity snad k takové zmínce opravňuje. To je konkrétní příklad, jak vlastenecká výchova v rodině měla dobrý vliv na aktivní činnost (synů -Menš) v protinacistickém národním odboje.“ (in: Komín v historii, s.202–203)osoby

partneři

Marie Zhánělová (Kodarová)
sňatek: 25. 8. 1891, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

ulice

Karla Wawry
bydliště (dnes Havlíčkova)


MŠ, blat, Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2021