Internetová encyklopedie dějin Brna

Ezechiel Ambros

  Ezechiel Ambros


  • * 8.12.1861 Kavriánov (dnes obce Šaratice, okres Vyškov) – † 31.5.1915 Prostějov


  • sbormistr a pedagog


  • bydliště

   Kavriánov čp. 30 (rodný dům),
   Kroměříž:
   - Velké náměstí č. 23 (dnes v roce 2015 č. 5)
   - Farní č. 4 (po roce 1885),
   Prostějov:
   - Nádražní č. 10 (dnes v roce 2015 Svatoplukova č. 18)
   - Rejskova č. 25 (od roku 1892)


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně (u B. Žaluda a Leoše Janáčka),
   varhanická škola v Praze (u Františka Zdeňka Skuherského)

  • jiné pocty

   pamětní deska v Prostějově, Rejskova 25


  • zaměstnání

   pedagog na hudební škole Moravana v Kroměříži (1882–1888),
   učitel zpěvu na Českém nižším gymnáziu v Kroměříži (1883–1888),
   ředitel kůru a varhaník farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži (1884–1888),
   ředitel hudební školy v Prostějově (od roku 1889)

  • odborné a zájmové organizace

   sbormistr Vlastimily (1889–1913) a Orlice (1890–1906) v Prostějově,
   sbormistr Farní cyrilské jednoty v Prostějově (1890–1915),
   zakladatel a ředitel hudební školy v Prostějově (1889–1915),
   organizátor v Měšťanské Besedě tzv. Hudebních salonů (komorní koncerty) v Prostějově


  • hrob

   Městký hřbitov Prostějov, skup. 12, řada 1, hrob č. 124

  • pojmenováno

   jeho jméno nese ulice i Základní umělecká škola v Prostějově


  • poznámky

   Upravoval lidové písně, psal pro sbory, dále skladby pro housle a klavír, melodramy, skladby chrámové a upravoval kostelní písně.
   (Za poskytnuté informace děkujeme PhDr. Ingrid Silné, Ph.D.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Leoš Janáček
   profesor


  • partneři

   Marie Ambrosová (Zapletalová)
   sňatek: 12. 8. 1884, Kroměříž (kostel Panny Marie)
   (první manželka)
   Rosalie Ambrosová (Greiplová)
   sňatek: 26. 7. 1913, Prostějov (kostel sv. Kříže)
   (druhá manželka)


  • děti

   Vladimír Ambros
   Emanuel Ambros


  • rodiče

   František Ambros
   Pavlína Ambrosová (Sýkorová)


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 13186, Matrika narozených Šaratice 1857–1865, s. 17 (Kavriánov). matriční záznam - O
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9551, Matrika oddaných Prostějov - u sv. Kříže 1912–1919, s. 72. matriční záznam - Z
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9575, Matrika zemřelých Prostějov - u sv. Kříže 1911–1918, s. 243.


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 07. 05. 2020