Ezechiel Ambros

* 8.12.1861 Kavriánov (dnes obce Šaratice, okres Vyškov) – † 31.5.1915 Prostějov


sbormistr a pedagog


bydliště

Kavriánov čp. 30 (rodný dům),
Kroměříž:
- Velké náměstí č. 23 (dnes v roce 2015 č. 5)
- Farní č. 4 (po roce 1885),
Prostějov:
- Nádražní č. 10 (dnes v roce 2015 Svatoplukova č. 18)
- Rejskova č. 25 (od roku 1892)


vzdělání

učitelský ústav v Brně (u B. Žaluda a Leoše Janáčka),
varhanická škola v Praze (u Františka Zdeňka Skuherského)


jiné pocty

pamětní deska v Prostějově, Rejskova 25


zaměstnání

pedagog na hudební škole Moravana v Kroměříži (1882–1888),
učitel zpěvu na Českém nižším gymnáziu v Kroměříži (1883–1888),
ředitel kůru a varhaník farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži (1884–1888),
ředitel hudební školy v Prostějově (od roku 1889)


odborné a zájmové organizace

sbormistr Vlastimily (1889–1913) a Orlice (1890–1906) v Prostějově,
sbormistr Farní cyrilské jednoty v Prostějově (1890–1915),
zakladatel a ředitel hudební školy v Prostějově (1889–1915),
organizátor v Měšťanské Besedě tzv. Hudebních salonů (komorní koncerty) v Prostějově


hrob

Městký hřbitov Prostějov, skup. 12, řada 1, hrob č. 124


pojmenováno

jeho jméno nese ulice i Základní umělecká škola v Prostějově


poznámky

Upravoval lidové písně, psal pro sbory, dále skladby pro housle a klavír, melodramy, skladby chrámové a upravoval kostelní písně.
(Za poskytnuté informace děkujeme PhDr. Ingrid Silné, Ph.D.)osoby

Leoš Janáček
profesor


partneři

Marie Ambrosová (Zapletalová)
sňatek: 12. 8. 1884, Kroměříž (kostel Panny Marie)
(první manželka)
Rosalie Ambrosová (Greiplová)
sňatek: 26. 7. 1913, Prostějov (kostel sv. Kříže)
(druhá manželka)
související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 13186, Matrika narozených Šaratice 1857–1865, s. 17 (Kavriánov). matriční záznam - O
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9551, Matrika oddaných Prostějov - u sv. Kříže 1912–1919, s. 72. matriční záznam - Z
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9575, Matrika zemřelých Prostějov - u sv. Kříže 1911–1918, s. 243.


MŠ, Menš


Aktualizováno: 07. 05. 2020