Jindřich Noháček

* 7.7.1862 Jihlava (okres Jihlava) – † 30.5.1940 Brno-Královo Pole


dlouholetý královopolský pedagog, zasloužilý kulturní a veřejný pracovník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Jihlava čp. 55 (rodný dům),
Brno:
- Dolní náměstí (Unterring) 12
- Svatopluka Čecha 19


zaměstnání

1882–1884 podučitel na škole Matice školské v Brně,
od roku 1884 působil v Králově Poli 41 let jako podučitel, odborný učitel (na měšťanské škole chlapecké - doloženo v roce 1902) a od září 1909 jako řídící učitel na českých školách


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Čtenářský spolek,
Matice královopolskápoznámky

Byl všestranně veřejně činný. V roce 1889 se stal členem prvního správního výboru nově vzniklé Občanské záložny. Na podzim 1891 inicioval zřízení veřejné obecní knihovny, sestavil pro ni návrh stanov a v letech 1892–1896 byl jejím prvním správcem. Třicettři let (1892–1925) byl jednatelem Knihovního spolku.
Byl zakládajícím členem Sokola a jeho významným činovníkem (jednatelem, místostarostou, pokladníkem), několik let členem obecního zastupitelstva, zdravotní a sirotčí komise, kronikářem obce, členem místní školní rady, vedoucím komise, která v roce 1907 připravila návrh nového pojmenování královopolských ulic, funkcionářem Čtenářského spolku a Matice královopolské, prvním předsedou (od roku 1919) Městského osvětového sboru atd.
V září 1925 odešel po 41 letech působení na místních školách do výslužby.
Své bohaté zkušenosti kantora-pamětníka využil při psaní kapitoly o historii královopolského školství do publikace „Královo Pole. Nástin vývoje do roku 1925". Kromě toho je autorem spisu „Veřejná knihovna, jíž založil Knihovní spolek pro Královo Pole a okolí" (1912) a textu k Polohopisnému plánu Králova Pole (1908).

Zemřel 30. května 1940 ve věku 78 let. Pohřeb měl 1. června v kostele Nejsvětější Trojice, uložen byl na místním hřbitově v oddělení pro mládež. Zde se s ním rozloučili J. Bohanes za místní školní radu, Jan Popek za Sokol, Fr. Doušek za kulturní organizace, Fr. Svitavský za učitelský sbor a F. Havlínová za personál mateřských škol. Smuteční obřad byl zakončen hymnou Kde domov můj v podání pěveckého sboru Lumír.

(Podklady k této osobnosti i obrazový materiál připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
partneři

Marie Noháčková (Wernerová)
sňatek: 23. 8. 1902, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)sourozenci

ulice

Dolní náměstí (Unterring)
bydliště (dnes Rostislavovo náměstí) Svatopluka Čecha
bydliště (asi od roku 1940)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


Jis, Menš


Aktualizováno: 17. 04. 2021