Alois Štěpánek

* 15.7.1886 Chrást, okr. Kutná Hora – † 4.4.1942 Osvětim


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

"Byl to člověk vzácného charakteru, dobrý učitel a pedagog. Byl duší těžce zkoušené a válkou nezkrušené hanácké vesnice.
Jeho charakter se zaskvěl v ryzí čistotě v předvečer heydrichiády. /.../ Ač sám zrazen, nezradil. Jako pravý vlastenec se hrdě podíval nelítostnému osudu do tváře. Dne 4. dubna 1942 vydechl naposledy muž, demokrat tělem i duší, který, když vlast zavolala, neváhal a obětoval jí to nejdražší - svůj život." Ze zápisu školní kroniky v Dolanech.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Dolany u Olomouce č. 52


vzdělání

1892–1899 obecná škola v Křeseticích,
1899–1904 střední škola v Kutné Hoře,
1904–1908 učitelský ústav v Kutné Hoře (vysvědčení dospělosti učitelské ze dne 7. 6. 1908, č. 39),
kurz obchodních nauk v Obchodním muzeu v Praze (1 měsíc, osvědčení č. 38 ze dne 12. 8. 1913),
kurz pro měšťanské školy v Olomouci (1914),
kurz pro lidové školy hospodářské na Střední hospodářské škole na Klášterním Hradisku (3 měsíce, osvědčení č. 16 ze dne 30. 7. 1920),
kurz pro ruční práce v Olomouci (2 týdny)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Dolanech, okr. Olomouc


zaměstnání

řídící učitel, obecná škola v Dolanech u Olomouce


odborné a zájmové organizace

Sokol (starosta v Dolanech),
Národní jednota (předseda)


pojmenováno

Základní a mateřská škola Aloise Štěpánka v Dolanech (od 4. 2. 1997)


poznámky

Vojenskou službu vykonal v roce 1909 jako náhradní záložník u pěšího pluku č. 36. U téhož pluku jako účetní poddůstojník prožil první světovou válku od 28. července 1914 do 28. října 1918.

PŮSOBENÍ VE ŠKOLNÍ SLUŽBĚ:
- dvoutřídní obecná škola, Samotišky (výpomocný učitel za nemocnou prozatímní učitelku Eugenii Benkovou, 15. 4. 1909 – 26. 3. 1910, dekret Okresní školní rady v Olomouci č. 249 z 8. 2. 1909, po jejím úmrtí tamtéž zatímní učitel, 27. 3. 1910 – 15. 9. 1911, dekret téže rady č. 624 ze dne 26. 3. 1910)
- dvoutřídní obecná škola, Lašťany (v době od 16. 9. 1911 do 18. 11. 1912, zatímní učitel za učitele Zdeňka Oplustila, který byl přidělen čtyřtřídní obecné škole v Bohuňovicích, dekret Okresní školní rady v Olomouci č. 1967 ze dne 11. září 1911, tamtéž definitivní učitel od 19. 11. 1912 do 15. 9. 1914, dekret Zemské školní rady v Brně č. 33682 ze dne 18. 11. 1912)
- čtyřtřídní obecná škola, Dolany (16. 9. 1914 – 31. 8. 1920), definitivní učitel, dekret Zemské školní rady v Brně č. 71397 z 22. 6. 1914, v důsledku válečných událostí zde začal učit až od 13. 1. 1919)
- jednotřídní menšinová škola, Veska (1. 9. 1920 – 31. 8. 1921, zatímní správce školy, dekret Okresního školního výboru v Olomouci č. 4795 ze dne 27. 8. 1920)
- 5. čtyřtřídní obecná škola, Dolany (1. 9. 1921 – 31. 7. 1941, kdy po dovršení věku 55 let odešel na trvalý odpočinek.

POSTUPNĚ PROŠEL TĚMITO SLUŽEBNÍMI HODNOSTMI:
- definitivní učitel, 1. 9. 1921 – 30. 6. 1925, dekret Ministerstva školství a národní osvěty č. 68037 ze dne 16. 8. 1921
- zatímní správce, 1. 7. 1925 – 31. 10. 1925, dekret Okresního školního výboru v Olomouci č. 2531 ze dne 28. 8. 1925
- zatímní řídící učitel za řídícího učitele Arnošta Janáčka, který byl přeložen koncem října 1925 na trvalý odpočinek, od 1. 11. 1925, dekret Okresního školního výboru v Olomouci č. 3447 ze dne 12. 11. 1925
- definitivním řídicím učitelem se stal v listopadu 1935 dekretem Zemské školní rady v Brně z 11. 11. 1935), ve školním roce 1940/1941 odešel k 31. červenci 1941 na odpočinek.

Pensionován byl od 1. září 1941 s výslužným 29 100,- Kč ročně. Na všechna místa, o která se Alois Štěpánek ucházel ve školní službě, byl vždy vypsán konkurz. Při jeho odchodu mu Okresní školní výbor v Olomouci vyslovil zvláštní dík a uznání za úspěšnou práci.

Alois Štěpánek se velice zasloužil o rozvoj školství v Dolanech, ve školním roce 1919/1920 zde také obnovil činnost Živnostenské školy, v níž se učni učili kancelářské teorii. Živnostenská škola ukončila svou činnost v Dolanech v roce 1934, protože tento typ škol byl soustředěn do Olomouce.
V roce 1939 byl zvolen i správcem znovuotevřené mateřské školky. V obci byl velice oblíbený pro svou péči o žáky i aktivní účast v životě Dolan. Pouze jednou, v březnu 1933, vyšetřovala Zemská školní rada anonymní dopis, který pisatel či pisatelka poslal přímo na Ministerstvo školství a národní osvěty (v dopise se uvádělo, že Štěpánek i jeho manželka "se chovají v době vyučování i před školními dětmi nepřístojně"). Záležitost prošetřoval Okresní školní výbor v Olomouci, který se 31. 5. 1933 jednomyslně rozhodl vyzvat definitivní učitelku dolanské školy (jméno úmyslně neuvádíme - Menš), která je "příčinou neshod v učitelském sboru i špatného poměru občanstva k učitelstvu", aby zažádala o přeložení na jinou školu. Zda byl snad příčinou anonymu lednový sňatek řídícího učitele Štěpánka, to můžeme jen spekulovat.

Pravidelně byl volen i do orgánů Místní školní rady (ve školním roce 1925/1926 místopředseda, 1929/1930 člen za učitelský sbor, 1933/1934 jednatel, 1938 náměstek). V roce 1939 zapsal Alois Štěpánek jako tehdejší kronikář do školní kroniky: "Doufáme, že poměry se zase brzy opraví tak, aby naše česká škola se mohla svobodně rozvíjet ku prospěchu národa i vlasti." Toho se, bohužel, oblíbený pedagog již nedožil.
Neužil si ani zaslouženého odpočinku, protože již 8. října 1941 byl zatčen gestapem pro "říši nepřátelské chování" (wegen reichsfeindliches Verhaltens). Vězněn v Brně (kde se nacházel ještě k datu 29. 11. 1941, snad v Kounicových kolejích), poté převezen do koncentračního tábora v Osvětimi.
Dne 8. dubna 1942 jeho manželka obdržela telegram s následujícím textem: "Ehemann in Konzentrationslager Ausschwitz verstorben. Der Kommandant". Protože to byl jediný doklad, kterým mohla doložit úmrtí manžela pro potřeby výplaty penze, nechala si vdova pořídit opis na blanket telegramu, správnost potvrdil razítkem poštovní úřad v Dolanech. Telegram byl poslán dne 7. 4. 1942 v 19.47 hodin, přijat 8. 4. 1942 v 8.30 hodin. Není uvedeno datum smrti ani příčina, snad proto se v některých poválečných materiálech Zemské školní rady objevil jako den úmrtí 8. duben 1942. V roce 1997, kdy byla dokončena přístavba místní školy, požádal Obecní úřad v Dolanech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o propůjčení čestného názvu základní škole v obci. Ministerstvo žádosti vyhovělo a oficiálně jí přiznalo název "Základní škola Aloise Štěpánka". Jeho památka je připomenuta také na pomníku obětí 2. světové války v obci Dolany.
(Údaje k životopisu významně doplnila paní Alena Kráčmarová. Děkujeme.)partneři

Františka Štěpánková (Donátová)
sňatek: 3. 2. 1912, Velká Bystřice Božena Štěpánková (Vavrouchová)
sňatek: 4. 1. 1933osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 30. 03. 2020