prof. JUDr. Jaroslav Pošvář, CSc.

* 1.10.1900 Brno – † 19.2.1984 Brno


právní historik, numismatik


národnost

česká


zajímavé okolnosti

po odchodu z brněnské právnické fakulty se věnoval především studiu horního, mincovního a viničního práva, dějinám moravského mincovnictví


bydliště

Brno:
- Sadová 2
- náměstí 28. října 3
- Tůmova 18, poté 12


vzdělání

1910–1919 I. české státní gymnázium v Brně,
1919–1924 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, poté ještě sociologie a filozofie na Filozofické fakultě MU (1937 habilitace, 1945 řádný profesor nauky správní a československého práva správního, 1970 titul CSc. - kandidát historických věd)


jiné pocty

stříbrná medaile Národního muzea v Praze (za spolupráci a rozvoj numismatiky),
stříbrná medaile Františka Palackého (za významný badatelský přínos v oblasti numismatiky),
záslužná medaile České numismatické společnosti,
pamětní medaile Gustava Skalského (za celoživotní badatelský přínos v oblasti české středověké numismatiky),
stříbrná medaile hornické Příbrami,
stříbrná medaile Národního technického muzea v Praze,
pamětní medaile Vysoké školy báňské v Ostravě


zaměstnání

1925–1945 státní služba (ministerstvo vnitra),
1945–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity až do jejího zrušení v roce 1950 (v letech 1948–1949 její děkan),
1952–1961 Slovanský ústav ČSAV (až do odchodu do penze),
1969–1970 Právnická fakulta UJEP v Brně


odborné a zájmové organizace

International Law Association v Londýně,
Jednota právnická


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, vsypová loučka, skup. H9b, řada 12, hrob č. R 415
partneři

Marie Pošvářová (Rodová)
sňatek: 27. 4. 1935, Praha (kostel sv. Mikuláše)
ulice

Tůmova
bydliště Sadová
rodný dům (dnes Drobného) náměstí 28. října
bydliště doložené v roce 1926


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
právní historik, numismatik; místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 24. 01. 2024