polní maršál Lennard Torstensson

* 17.8.1603 Torstena – † 7.4.1651 Stockholm


švédský vojevůdce v době Třicetileté války; jako nejvyšší velitel švédské armády, operující v roce 1645 na území Svaté říše římské, velel i při neúspěšném obléhání a dobývání Brna; po ústupu švédských vojsk se koncem roku 1645 vzhledem k neúspěchu a vleklým zdravotním potížím vzdal vrchního velení


šlechtický titul

hrabě


šlechtický predikát

z Ortaly


národnost

švédská


státní příslušnost

Švédské království


jiné pocty

v roce 1647 jmenován královnou Kristýnou hrabětem z Ortaly


dílo

Rychlá vojenská kariéra - během 5 let z nejnižší důstojnické hodnosti fenricha až na plukovníka (1624–1628). Králem Gustavem Adolfem pověřen reorganizací švédského dělostřelectva a v roce 1630 jeho velením.
Po smrti maršála Banéra v roce 1641 jmenován nejvyšším velitelem švédské armády na říšském území, dosáhl nejvyšších generálských hodností.


zaměstnání

voják


události

27. 1. 2012
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
švédský vojevůdce, velel obléhání Brna v roce 1645
15. 8. 1995
Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie
švédský vojevůdce
16. 8. 1645
Opatření proti vypuknutí požárů
nejvyšší velitel švédské armády na říšském území
15. 8. 1645
Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen
švédský vojevůdce


Jiv


Aktualizováno: 21. 04. 2021