Internetová encyklopedie dějin Brna

Lennard Torstensson

  polní maršál Lennard Torstensson


  • * 17.8.1603 Torstena – † 17.4.1651 Stockholm


  • švédský vojevůdce v době Třicetileté války; jako nejvyšší velitel švédské armády, operující v roce 1645 na území Svaté říše římské, velel i při neúspěšném obléhání a dobývání Brna; po ústupu švédských vojsk se koncem roku 1645 vzhledem k neúspěchu a vleklým zdravotním potížím vzdal vrchního velení


  • šlechtický titul

   hrabě

  • šlechtický predikát

   z Ortaly

  • národnost

   švédská

  • státní příslušnost

   Švédské království


  • jiné pocty

   v roce 1647 jmenován královnou Kristýnou hrabětem z Ortaly


  • dílo

   Rychlá vojenská kariéra - během 5 let z nejnižší důstojnické hodnosti fenricha až na plukovníka (1624–1628). Králem Gustavem Adolfem pověřen reorganizací švédského dělostřelectva a v roce 1630 jeho velením.
   Po smrti maršála Banéra v roce 1641 jmenován nejvyšším velitelem švédské armády na říšském území, dosáhl nejvyšších generálských hodností.


  • zaměstnání

   voják


  • události

   27. 1. 2012
   Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
   švédský vojevůdce, velel obléhání Brna v roce 1645
   15. 8. 1995
   Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   švédský vojevůdce
   16. 8. 1645
   Opatření proti vypuknutí požárů
   nejvyšší velitel švédské armády na říšském území
   15. 8. 1645
   Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen
   švédský vojevůdce


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 12. 08. 2017