Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Schwarz

  Jan Schwarz


  • * 8.4.1822 Ivančice – † 20.6.1899 Ivančice


  • ředitel slepeckého ústavu v Brně v letech 1853–1888


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Má hlavní zásluhu v přizpůsobení Braillova slepeckého písma českému jazyku. Dosáhl, aby se české děti na jeho ústavu učily česky. Vytvořil první českou čítanku a učebnice pro nevidomé.


  • bydliště

   Brno,
   Ivančice


  • vyznamenání a pocty

   zlatý záslužný kříž s korunou

  • jiné pocty

   čestný diplom a medaile od pařížské společnosti o nevidomé


  • dílo

   O vychování, vzdělávání a podporování slepcův. Ivančice 1890.


  • zaměstnání

   pedagog

  • odborné a zájmové organizace

   čestný člen Besedy brněnské,
   čestný člen brněnského Hudebního spolku u sv. Tomáše,
   čestný člen Israelitského ústavu pro slepé ve Vídni


  • pojmenováno

   jeho jméno nese jedna z ulic v Ivančicích


  • poznámky

   Zdokonalil učební metody a pomůcky pro nevidomé. Věnoval pozornost hudební výchově a zavedl učení vhodným řemeslům.
   Sestrojil přístroj pro tisk vypouklého slepeckého písma. Jeho přístroje byly posílány do slepeckých ústavů v celé Evropě, získaly uznání na světových výstavách ve Vídni, v Londýně a Paříži.
   Po 35 letech působení v Brně odešel na odpočinek do Ivančic, kde v letech 1893–1896 zastával úřad starosty města.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Ivančice. Dějiny města"


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 01. 2016