Jan Schwarz

* 8.4.1822 Ivančice – † 20.6.1899 Ivančice


ředitel slepeckého ústavu v Brně v letech 1853–1888


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Má hlavní zásluhu v přizpůsobení Braillova slepeckého písma českému jazyku. Dosáhl, aby se české děti na jeho ústavu učily česky. Vytvořil první českou čítanku a učebnice pro nevidomé.


bydliště

Brno,
Ivančice


vyznamenání a pocty

zlatý záslužný kříž s korunou


jiné pocty

čestný diplom a medaile od pařížské společnosti o nevidomé


dílo

O vychování, vzdělávání a podporování slepcův. Ivančice 1890.


zaměstnání

pedagog


odborné a zájmové organizace

čestný člen Besedy brněnské,
čestný člen brněnského Hudebního spolku u sv. Tomáše,
čestný člen Israelitského ústavu pro slepé ve Vídni


pojmenováno

jeho jméno nese jedna z ulic v Ivančicích


poznámky

Zdokonalil učební metody a pomůcky pro nevidomé. Věnoval pozornost hudební výchově a zavedl učení vhodným řemeslům.
Sestrojil přístroj pro tisk vypouklého slepeckého písma. Jeho přístroje byly posílány do slepeckých ústavů v celé Evropě, získaly uznání na světových výstavách ve Vídni, v Londýně a Paříži.
Po 35 letech působení v Brně odešel na odpočinek do Ivančic, kde v letech 1893–1896 zastával úřad starosty města.prameny, literatura

Ostatní literatura

"Ivančice. Dějiny města"


Menš


Aktualizováno: 28. 01. 2016